[Rundweg Stadtbefestigung]

De geschiedenis van Dorsten- Station 6: De Stadswaag

Het omstreeks 1567 gebouwde stenen huis was oorspronkelijk de Stadswaag
en later het Raadhuis van Dorsten. Het oude raadhuis is met het marktplein en
de St. Agatha-kerk kenmerkend voor de binnenstad van Dorsten.

Het "Alte Rathaus" staat tegen woordig ter beschikking van de burgerbevolking
voor aktiviteiten van vele soorten en verschaft een eenmalig ambiente.

De "Geschichtsstation" : De geschiedenis van Dorsten-Stadtwaage, werd op 19
maart 2002 ingewijd.

Het onderzoek naar de geschiedenis werd verricht door de Arbeits-Gemeinschaft
(werkgroep) voor geschiedenis van het stedelijke gymnasium, ondersteund door
de Lionsclub Dorsten-Hanse.
De financiering volgde over de Volksbank Dorsten.De Azteken breiden in Mexiko hun rijk tot aan de kusten uit.

_

1427

_

In het "Liber statutorem op(p)idi Dursten" (statuten der vesting Dorsten) is voor het
eerst sprake van een stenen gebouw en een waag.

De Hanse verliest zijn oppermacht in het gebied van de noord- en oostzee.

_

1567

_

Het oudste gebouw aan de markt, met zijn bogenvormige opening naar drie zijden,
wordt omgebouwd tot representatieve stadswaag.

De markt - een vroege opname.

1797

_

Daar het toenmalige raadhuis werd verkocht werden de bureaus van de
gemeenteambtenaren verhuisd naar de stadswaag. Het "nieuwe" raadhuis krijgt
een schilddak en een klassieke fassade. Bovendien werd het uitgebreid met een
bogengalerij aan de kant van de markt.

Robert Bosch vindt de bougie uit.

_

1902

_

Het stadsbestuur verhuist wegens ruimtegebrek naar het postkantoor aan de
zuidzijde van de markt. De financiele bureaus blijven nog in het raadhuis.

Duitsland stelt tegen het verdrag van Versailles een dienstplicht in.

_

1935

_

De vereniging voor de geschiedenis van Dorsten en omstreken opent een
streekmuseum in het voormalige raadhuis.

De verwoesting op 22 maart 1945.

1945

_

Het gebouw wordt bij de bombardering door de geallieerden als door een wonder
slechts gedeeltelijk verwoest.

In de tijd na de oorlog doet het huis tijdelijk dienst als restaurant.

De Kuba-krisis brengt de wereld op de rand van een atoomoorlog.

_

1962

_

Na de heropening van het streekmuseum in 1957, wordt de stadswaag aan de
buitenkant blauw geverfd.

1994

_

De ondersten etage van het gebouw wordt ingericht als informatiebureau voor
de stad: VVV.
De eerste verdieping dient als museum en wordt gebruikt voor tentoonstellingen,
voordrachten, vergaderingen, enzovoort.

Het marktplein - de situatie tot het begin van de jaren 70.

_

1997

_

Wegens hun hondertjarig bestaan laat de Volksbank van Dorsten de gevel
renoveren. Het uiterlijk van het gebouw wordt gerekonstrueerd naar het aspekt in
de 19. eeuw.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 19 maart 2002.

Adresse - De markt- Het oude raadhuis.

Geodaten - 51°39'37.3, 6°57'53.7De inwijding.

Burgemeester Lütkenhorst, direkteur Langenbrinck als vertegenwoordiger van
de Volksbank Dorsten met belangstellende inwoners van de stad.

Stilstaan, lezen, inzicht krijgen in de geschiedenis van een gebouw dat vele
generaties heeft overleefd en het stadsbeeld heeft bepaald als geen ander. En dit
nog doet!

Bij de afbeeldingen: Dr. Hartmut Butzert heeft 450 oude afbeeldingen van
Dorsten met de titiel: "De Oude Straten van Dorsten" op een CD uitgegeven en van
kommentaar voorzien.