[Rundweg neuere Geschichte]

Historia Dorsten - Stacja 19: Gazeta w Dorsten

Dorstener Zeitung" traktuje okrągłe urodziny jako okazję do sponsorowania stacji historycznej na temat gazet. Ponieważ największy dziennik w Dorsten należy do historii miasta jak masło do chleba.

Pod koniec kwietnia stacja została odsłonięta w budynku "Dorstener Zeitung", Südwall 27. Tablica powstała z inicjatywy lokalnego stowarzyszenia historycznego Dorsten und Herrlichkeit Lembeck e.V. we współpracy z kolem historycznym Gymnasium Petrinum. Informuje o najważniejszych datach z historii gazety od powstania pierwszej gazety w 1804 roku do współczesnej gazety lokalnej i umieszcza je w powiązaniu z wydarzeniami światowo-historycznymi.„Argus“, 1804

1804

_

Księgarz i introligator z Dorsten Karl August Schüerholz (1775 - 1831) wydaje gazetę "Argus, o politycznych, społecznych i uczonych sprawach".

Gazeta tygodniowa z Dorsten - wydanie pierwsze

1848

_

Introligator Mescher zakłada w Recklinghausen umiarkowaną politycznie gazetę "Concordia", z której w 1851 roku powstaje "Tygodnik Dorsten"

Pasteur publikuje swoje prace na temat fermentacji kwasu mlekowego i alkoholu.

_

1857

_

Mescher sprzedaje swoją drukarnię i gazetę Matthiasowi Josephowi Reichartzowi.

1863

_

Franz Drecker, nauczyciel z gymnasium Petrinum, wydaje pierwszą katolicką gazetę w dzielnicy Recklinghausen, "Informator dla Dorsten". Gazeta ukazuje się w 1866 roku z podtytułem "Organ katolicki dla miasta i kraju".

1903

_

Córka wydawcy, Katharina Reichartz, która od śmierci ojca w 1897 roku kieruje przedsiębiorstwem, nadzoruje przeniesienie drukarni na ulice Südwal.

1913

_

Reichartz sprzedaje firmę Josephowi Weberowi. Codziennie ukazuje się "Gazeta ludowa i tygodnik dla Dorsten"

Wydawnictwo na ulicy Südwall ok. 1925 r

1923 - 1925

_

Podczas okupacji francusko-belgijskiej "Gazety ludowa dla Dorsten" otrzymuje tymczasowy zakaz publikacji.

Japonia wycofuje się z Ligi Narodów.

_

1933 - 1934

_

Bliska centrum "Gazeta ludowa dla Dorsten" musi ugiąć się przed narodowosocjalistyczną polityką wyrównywania szans i podążyć za NSDAP. Gazety NS, takie jak "Generalanzeiger" i "Nationalzeitung", które ukazują się również z sekcją lokalną, nie są w stanie przełamać dominacji "Gazety ludowej dla Dorsten" aż do 1945 roku.

Bliska centrum "Gazeta ludowa dla Dorsten" musi ugiąć się przed narodowosocjalistyczną polityką wyrównywania szans i podążyć za NSDAP. Gazety NS, takie jak "Gen

1945

_

Julius Hülswitt dzierżawi drukarnię i wydawnictwo od Josepha Webera. W 1949 r. wstępuje do Ruhr-Nachrichten (Dortmund). Czasopismo " Gazeta ludowa dla Dorsten "( Dorstener Volkszeitung) nosi teraz nazwę "Wiadomosci z zaglebia Ruhry - Gazeta ludowa dla Dorsten i Herrlichkeit (Lembeck)".

Amerykański działacz na rzecz praw obywatelskich Martin Luther King zostaje zastrzelony przez nieznaną osobę.

_

1968

_

ukazuje sie „Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (Ogolna gazeta zachodnioniemiecka) z sekcja lokalna dla Dorsten

Po śmierci generała Franco w Hiszpanii kończy się dyktatura.

_

1975

_

"Ruhr-Nachrichten" przejmuje wydawnictwo "Dorstener Volkszeitung / Dorstener Zeitung".

Konflikt między Wschodem a Zachodem został oficjalnie rozstrzygnięty.

_

1997

_

Dziennik "Ruhr-Nachrichten" nosi w tym miejscu nazwę "Dorstener Zeitung".

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 29 kwietnia 2004

Adresse - Dorstener Zeitung, ulica Südwall 27

Geodaten - Dziennik "Ruhr-Nachrichten" nosi w tym miejscu nazwę "Dorstener Zeitung". 51°39'32.2 6°57'55.1Otwarcie w roku 2004

200 lat "Gazety w Dorsten". To jest powód do świętowania.