[Rundweg neuere Geschichte]

De geschiedenis van Dorsten - Station 19: De krant in Dorsten.

De "Dorstener Zeitung" (Krant van Dorsten) neemt de ronde verjaardag (100) als aanleiding om een geschiedenisstation met het thema krant, te sponseren. De grootste krant die dagelijks verschijnt in Dorsten hoort immers bij de geschiedenis als boter hoort bij brood.

Eind april is het station aan het gebouw van de "Dorstener Zeitung", Südwall 27, onthuld. Het bord is ontstaan door een initiatief van het "Historisch genootschap Dorsten en de Heerlijkheid Lembeck" samen met de werkgroep voor geschiedenis van het Petrinum. Er staat informatie op over de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de krant vanaf het ontstaan ven de eerste uitgave in 1804 tot en met de moderne lokale krant voor Dorsten in de tegenwoordige tijd en deze worden in verbinding gebracht met gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis.„Argus“, 1804

1804

_

De boekhandelaar en boekbinder Karl August Schuerholz (1775-1831) geeft de krant "Argus, over dingen van politiek, algemeen belang en wetenschap" uit.

Het Dorstener weekblad - de eerste druk.

1848

_

De boekbinder en papierverwerker Mescher sticht in Recklinghausen de gematigde politieke krant "Concordia" waaruit in 1851 het "Dorstener weekblad" voortkomt.

Pasteur publiceert over zijn onderzoek naar melkzuur en de gisting van alkohol.

_

1857

_

Mescher verkoopt zijn drukkerij en de krant aan Matthias Joseph Reichartz.

1863

_

Franz Drecker, leraar aan het Petrinum, geeft de eerste katholieke krant in het district Recklinghausen uit, het "Dorstener Advertentieblad". De krant verschijnt in 1866 met de ondertiteling: "Katholiek Orgaan voor Stad en Land".

1903

_

De uitgeversdochter Katharina Reichartz, die de zaken waarnam na de de dood van haar vader in 1897, houdt toezicht op de verhuizing van de drukkerij naar de de Südwall.

1913

_

Reichartz verkoop de onderneming aan Joseph Weber. Het "Dorstener Volks- en weekblad" (naamsverandering in 1909) verschijnt nu dagelijks.

De vestiging van de uitgeverij aan de Südwall omstreeks 1925.

1923 - 1925

_

Tijdens de Frans-Belgische bezetting mag de "Dorstener volkskrant" vaak niet uitgegeven worden.

Japan verlaat de volkerenbond.

_

1933 - 1934

_

De "Dorstener Volkskrant", die er naar streeft in het poltieke midden te staan, moet buigen voor het streven van de nationaalsocialisten alles onder een noemer te brengen en de politieke richting van de NSDAP aannemen. NS-bladen zoals de Generalanzeiger" en de "Nationalzeitung", die ook met een lokaaldeel verschijnen, kunnen de dominantie van de "Dorstener Volkskrant" tot 1945 niet breken.

De vestiging van de uitgeverij bij het binnentrekken van de geallieerden.

1945

_

Julius Hülswitt pacht de drukkerij en de uitgeverij van Joseph Weber. In 1949 verbindt hij zich met het "Roer-nieuwsblad" (Ruhr-Nachrichten" Dortmund).De "Dorstener Volkskrant" heet nu:"Ruhr-Nachrichten - Volkskrant voor Dorsten en de Herrlichkeit (Lembeck)".

De amerikaanse strujder voor burgerrechten, Martin Luther King, wordt doodgeschoten door een onbekende dader.

_

1968

_

De "Westduitse Algemene Krant" (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) komt
uit met een lokaaldeel over Dorsten.

Met de dood van Franco eindigt in Spanje de dictatuur.

_

1975

_

Het "Roer Nieuwsblad" neemt de uitgeverij over van de "Dorstener Volkskrant/Dorstener Krant.

Het oost-west konflikt wordt officieel beeindigd.

_

1997

_

Het dagblad "Roer-nieuwsblad" heet in Dorsten: "Dorstener Zeitung(Dorstener Krant)".

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 29 April 2004.

Adresse - Het kantoor van de "Dorstener Zeitung", Südwall 27.

Geodaten - Dziennik "Ruhr-Nachrichten" nosi w tym miejscu nazwę "Dorstener Zeitung". 51°39'32.2 6°57'55.1Eröffnung im Jahre 2004

200 Jahre „Zeitung in Dorsten“. Das ist ein Grund zum Feiern.