[Radtour Süd1]

De geschiedenis van Dorsten - Station 17: Altendorf-Ulfkotte.

Op 16 maart 2004 werd het Station over de geschiedenis van Altendorf- Ulfkotte aldaar plechtig geopend. Eigenlijk zou de inwijding van de 17. Station plaatsvinden met een kleine plechtigheid.

Ten slotte werd het toch een grotere aangelegenheid want talrijke inwoners lieten zich er niet van weerhouden 's avonds naar de Kardinaal van Galen school te komen om de plechtigheid bij te wonen. Wolfgang Gorniak, rektor van het gymnasium Petrinum en lid van de Lionsclub Dorsten-Hanse werd volledig verrast door de hoeveelheid toeschouwers. "Ik vind het geweldig dat zoveel burgers hierheen gekomen zijn en daarmee aantonen een groot interesse in de geschiedenis van hun plaats te hebben".um 2000 v. Chr.

_

Grafheuvels in het huidige gebied van de gemeente duiden op een eerste vestiging door mensen

De werldbevolking bestaat uit 320 miljoen mensen.

_

900

_

Altendorf-Ulfkotte behoort tot het grondgebied van de edelvrouwe Athalgard in Dorsten.

Een oude boerenhofstede.

vor 1075

_

De edelvrouwe Imeza schenkt het goed en het grondgebied van Dorsten aan het klooster der Kanunniken in Xanten. Dientengevolge behoren Altendorf en Ulfkotte bij de aan Xanten behorende parochie Dorsten.

Hendrik de Leeuw sticht de stad Braunschweig.

_

1150

_

"Aldenthorpa" betaalt belasting aan de abdij Werden. Het gebied waarop de boerderijen liggen behoort behalve aan de abdij der Benedictijnen, aan de abdij Essen, aan de aartsbisschop van Keulen en als belangrijkste aan het stift der Kanunniken in Xanten.

In Vlaanderen protesteren de textielarbeiders tegen de afhankelijkheid van de kooplieden.

_

um 1280

_

In de financiele kronieken van het stift Xanten worden "Hulslar (later: Ulfkotte) et Aldendorpe" genoemd.

15./16. Jh.

_

Door de boerderijen een voor een te kopen wordt de stad Dorsten eigenaar van het grondgebied Altendorf-Ulfkotte.

De Nederlanders stichten de eerste kolonie aan de kaap van zuidafrika.

_

1602

_

De aartsbisschop van Keulen verleent het recht de Rapphofs-molen aan de "Hasselbeke" te bouwen.

um 1765

_

De aanleg van de Gahlener weg voor het transport van steenkool is voor het ontwikkelen van de boerendorpen Altendorf en Ulfkotte van grote betekenis.

um 1800

_

De eerrste "school bij de Grävingheide" onstaat. De hedendaagse Kardinaal-van-Galen-school wordt in 1966 gebouwd.

Het schoolgebouw na 1900.

1841

_

Altendorf-Ulfkotte behoort als zelfstandige gemeente met een eigen burgemeester bij het nieuw opgerichte kantoor Marl.

De protestante kerk.

1938

_

De eerste katholieke kerk(Het Heilige Kruis) wordt gebouwd. Na de bouw van de nieuwe parochiekerk, gebruikt de protestante kerkgemeente Dorsten de oude kerk voor hun godsdiensten.

De amerikaanse astronaut betreedt de maan als eerster mens.

_

1969

_

De firma "Ruhrkohle" neemt de ventilatieschacht aan de Polsumer weg in gebruik.

De katholieke kerk

1975

_

Sinds net opnieuw indelen van gemeenten behoort Altendorf-Ulfkotte weer bij Dorsten. Daarbij wordt ook de voordien bij Kirchhellen behorende wijk Tönsholt bij Altendorf-Ulfkotte gevoegd.

1984

_

Voor de mijn Fürst-Leopold-Baldur wordt beslist een halde, een heuvelvormige stortplaats voor mijnsteen, aan te leggen. Een paar landbouwbedrijven moeten voor deze "Hürfeldhalde" plaats maken.

Michael Gorbatschow wordt staatshoofd van de UdSSR.

_

1988

_

Het gemeenteleven wordt verrijkt door de voltooing van de hal die gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 16 Maart 2004.

Adresse - De Kardinaal-van-Galen-School.

Geodaten - N051°38'07Plechtige overdracht op 16.03.2004.

Burgemeester Lütkenhorst met de meisjes en jongens van de 3. klas der Kardinaal-van-Galen-schoo

Zelfs de jongste deelnemers dragen bij aan het lukken van het feest bij de
opening van de school. De derde klas van de Kardinaal-van-Galen-school had
met hun lerares Maria Diekmann, een gedicht ingestudeerd en dat werd zeer
gewaardeerd. Bij zoveel enthousiasme wilde de burgemeester niet achterblijven.
Na zijn goed geformuleerde begroetingen nodigde Lambert Lütkenhorst de
kinderen uit naar het bord te komen waar nog een doek over lag. Onder veel
applaus en met vereende krachten lukte het, het nieuwe station der geschiedenis
te onthullen.

De meisjes en jongens beloven plechtig heel goed op

De geinteresseerde burgers kunnen zich nu verdiepen in de geschiedenis van Altendorf-Ulfkotte. Van de eesrte bewoning 200 jaar geleden, over de bouw van de eerste katholieke kerk tot en met de voltooiing van de hal voor meerdere doeleinden. Alles is nu in zijn volledigheid na te lezen. Bron: www.altendorf-ulfkotte.de