[Radtour Nord1]

Historia Dorsten - Stacja 45: Sw. Mateusz

45. tablica historyczna informuje dzieki inicjatywie wspólnoty kościelnej o pochodzeniu i rozwoju parafii w Wulfen.

"Badaj historię, ucz się dla przyszłości".

"Dzięki stacjom historii w Dorsten pozytywnie wyróżniamy się na tle innych. Chcemy pokazać w Dorsten, ze chcemy poznawać i sie uczyc naszej historii dla przyszlosci" - powiedział burmistrz Tobias Stockhoff. "Szczególnie ta stacja historyczna ma szczególne znaczenie".
Duża tablica przy południowej bramie kościoła przedstawia ponad 800-letnią historię parafii św. Mateusza a także upamiętnia dzień zniszczenia Wulfen i Dorsten. "Ten 22. marzec 1945 r. jest okropnoscia narodowego nacjonalizmu, blizna jako ostrzezenie, podobnie jak wieży koscielna w historii Dorsten" - powiedział Stockhoff.

Był również zadowolony, że stacja była jako wspólne dzielo stowarzyszenia historii regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia historycznego Wulfen, Lions Dorsten-Hanse i parafii.
"Dobrym znakiem jest, że chcemy wspólnie pracować nad naszą historią i ją prezentować."

Obecna tablica informuje, że "Panowie z Wulfhem" zbudowali pierwszy kamienny kościół w roku 1173 na obecnym miejscu. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1280 r. zostala wymieniona w dokumentach.

W latach 1419-1825 kościół był trzykrotnie rozbudowywany.Fryderyk I Barbarossa jest cesarzem Cesarstwa Rzymsko-Niemieckiego (1155-1190).

_

um 1173

_

Władcy głównego dworu Wulfhem występują pod nazwą "von Wulfheim" Drosten biskupow Ludwika i Hermanna Il. z Münster. Wznoszą oni kamienny kościółek na lennie ich episkopalnego sługi. Teraźniejsze nazwy ulic "Burghof" i "Burgring" przypominają nam o dawnej lokalizacji.

Romanska chrzcielnica z 13 wieku.

1280

_

W dokumencie klasztoru cystersów Marienborn (Hohe Mark), założonego w 1230 r. i przeniesionego w 1243 r. do Coesfeld, Wulfen jest po raz pierwszy wymienione jako samodzielna parafia.

Anne Selbdritt, ok. 1450

um 1419

_

Pierwsza rozbudowa: nawa została przedłużona w kierunku zachodnim o dwa przęsła i wieżę.

1533

_

Dokument informuje o ołtarzu z "hillgen Moder sunte Annen in de Kerke to Wulphen". Do dziś zachowała się substancja późnogotyckich rzeźb.

1554 - 1720

_

Kalwińscy pastorzy są mianowani w Wulfen podczas wladania panow z Westerholt rodu Haus Lembeck. Ponowna katolicyzacja odbywa się za czasów pastora Wolderinga (1672-1720). Od połowy XVII wieku zachowały się akta kościelne. Około 1700 roku w Wulfen mieszkało około 120 rodzin z około 700 mieszkańcami.

Król pruski Fryderyk Il najeżdża na Czechy i rozpoczyna drugą wojnę śląską przeciwko Austrii cesarzowej Marii Teresy.

_

1744 - 1775

_

Druga rozbudowa: kościół zostaje przedłużony w kierunku wschodnim i otrzymuje nowy chór. W 1775 roku wieża została podwyższona o 4,50 metra i wyposażona w barokową kopułę.

Kościół katolicki pozwala na rozprzestrzenianie się światopoglądu heliocentrycznego.

_

1822 - 1825

_

Trzecia rozbudowa: gotycka nawa musi zostać rozebrana z powodu zniszczenia. Powstaje nowa, szersza o 5 metrów nawa z kamiennym zegarem słonecznym, który zachował się do dziś na południowej stronie prezbiterium.

1853 - 1858

_

Wieża kościelna spłonęła doszczętnie w wielkim pożarze. Zniszczonych zostało jedenaście domów w bezpośrednim sąsiedztwie, nawa i chór kościoła zostały lekko uszkodzone. Wieża kościoła zostaje odbudowana w obecnej, neoromańskiej formie.

Bombardowanie 22 marca 1945

1945

_

Podczas bombardowania w dniu 22 marca zniszczeniu ulegają duże części centrum wsi. 23 osoby tracą życie. Trzy uderzenia niszczą nawę kościoła. Wieża i chór pozostały nienaruszone z niewielkimi uszkodzeniami.

W dniu 17 czerwca w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD) wybucha powstanie ludowe.

_

1953

_

Kościół parafialny, odbudowany według planów architekta z Münster prof. Bernda Köstera po północnej stronie zniszczonej nawy, został uroczyście poświęcony w lipcu przez biskupa pomocniczego Heinricha Baakena.

1966 - 1987

_

Po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II, pod kierownictwem pastora Karla Pilatusa i według planów lub z pracami rzeźbiarza Heinricha Gerharda Bückera, przebudowane zostają: ołtarz, portal południowy, chrzcielnica i okna kościoła

2014

_

Podupadające życie kościelne skłania diecezję Münster do połączenia kosciola św. Mateusza w Alt-Wulfen z filia Serca Jezusowego w Deuten i św.Barbary w Barkenberg. 24 sierpnia kościół staje się kościołem parafialnym nowej parafii św. Mateusza.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 26 wrzesnia 2020

Adresse - Plac Mateusza obok wejscia bocznego do kosciola Sw. Mateusza

Geodaten - 51°43'18 7°00'52.85Uroczyste otwarcie 26 wrzesnia 2020

Msza inauguracyjna

Inauguracja stacji historycznej odbyła się przy niewielkiej liczbie gości z powodu pandemii corony. Z tego powodu trzeba było odwołać zaplanowaną na marzec większą uroczystość.

Uroczyste przemowienie burmistrza

Otwarcie stacji historii zbiegło się z festynem parafialnym parafii św. Mateusza, który został odprawiony podczas wieczornej mszy św.

Mlodzi i seniorzy odslaniaja tablice

Die jüngste und der älteste anwesende Kirchgänger durften dann die Geschichtsstation offiziell enthüllen.

Nowa tablica historyczna

16-tygodniowa Aurelia Hampe z matką Mareike i Engelbertem Pelzem (85) poluzowali razem wstege i zdjęli płachtę.

Znaleziska szkieletu

Stary cmentarz czy zbrodnia?

W trakcie prac ziemnych pod fundamenty nowej stacji historii odkryto fragmenty ludzkich szkieletów.
Zaalarmowano policję, która szczegółowo zbadała miejsce zdarzenia; funkcjonariusze zabrali fragmenty
kości do zbadania. Prace przygotowawcze dla stacji historycznej można było kontynuować już po kilku
dniach.Starsi mieszkańcy Wulfen pamiętają jeszcze, że w tym miejscu w dawnych czasach znajdował się cmentarz.
Można więc przypuszczać, że znaleziska te są częściami szkieletu z dawnego miejsca pochówku.