[Radtour Nord1]

De geschiedenis van Dorsten - Station 45: St. Mattheus.

Bij het graafwerk voor het fundament van de nieuwe geschiedeniszuil "St. Mattheus" werden in de afgelopen dagen een paar botten ontdekt, zoals een lid van het kerkelijke bestuur van St. Mattheus vrijdagavond bij navraag bevestigde. De vindplaats is aan de zij-ingang van de kerk.

De gealarmeerde recherche onderzocht de vindplaats nauwkeurig, de agenten namen de botten voor nader onderzoek mee. Naar informaties van onze krant zou het gaan om delen van een menselijk onderbeen. De vindplaats werd allang weer door de recherche vrijgegeven.

Gaat het om een oud kerkhof of om een misdaad?

Het vermoeden betaat dat het bij de vondsten gaat om skeletdelen van een oud kerkhof. Oudere inwoners van Wulfen kunnen zich nog herinneren dat er op deze plaats vroeger inderdaad een kerkhof was.

Volgens "Wulfen-Wiki" lag het oudste christelijke kerkhof, zoals toen gebruikelijk, eeuwen lang op het plein om de kerk. In 1818 werd door de regering in Münster verordonneerd dat nieuwe begraafplaatsen buiten de bebouwde kom aangelegd moesten worden.

De botten die de medewerkers van de stad bij de graafwerkzaamheden ontdekt hadden zullen dus wel van dit kerkhof stammen en waren tot nu toe niet ontdekt. Dit betekende dat het werk ter voorbereiding van de geschiedeniszuil verder kan gaan. Op 22 maart zal deze officieel gepresenteerd worden. ( Dorstener Dagblad).

Wegens de pandemie vond de presentatie nog niet plaats. Ergens in een garage staat de glazen zuil. Voor de kerk bevindt zich een lege omlijsting van staal.Frederik I, Barbarossa, is keizer van het Rooms-Duitse rijk.(1155-1190).

_

um 1173

_

De Heren van de belangrijke hof Wulfhem zijn onder de naam "von Wulfheim" drosten van de bisschoppen Lodewijk en Hermann II van Münster. Als zodanig hebben ze eigen -kerken van steen gebouwd op het land van bisschoppelijke leenheren. De tegenwoordige straatnamen "Burghof" en Burgring" herinneren aan de plaats van de toenmalige hof.

Romaans doopvond uit de 13. eeuw.

1280

_

In een oorkonde van het in 1230 gestichte en in 1243 naar Coesfeld verhuisde cistercienserklooster Marienborn (Hohe Mark) wordt Wulfen voor het eerst als zelfstandige parochie vermeld.

Anne Selbdritt, rond 1450.

um 1419

_

De eerste uitbreiding: het schip wordt naat het westen verlengd met twee bogen en een toren.

1533

_

een oorkonde bericht over het altaar van de "hilgen Moder Anne sunte Annen in de Kerke to Wulphen".( heilige moeder Sint Anne in de kerk van Wulfen). Het laatgotische houtsnijwerk is in zijn geheel tot heden bewaard gebleven.

1554 - 1720

_

Onder de Heren van Westerholt op het huis Lembeck werden predikanten ingezet om het calvinisme in Wulfen te verbreiden. De terugkeer naar het katholicisme vond plaats onder pastoor Woldering (1672-1720). Vanaf het midden van de 17. eeuw zijn de kerkboeken behouden gebleven. Rond 1700 wonen in Wulfen ongeveer 120 gezinnen met ongeveer 700 leden, dus inwoners.

Koning Friedrich II van Pruisen valt Bohemen binnen en begint de tweede silezische oorlog tegen het Oostenrijk van keizerin Maria-Theresia.

_

1744 - 1775

_

De tweede uitbreiding. De kerk wordt naar het oosten verlengd en krijgt een nieuw koor. De toren wordt in 1775 met 4,5 meter verhoogd en krijgt een barokke spits.

De katholieke kerk staat toe dat het heliocentrische wereldbeeld ( de zon staat in het midden en niet de aarde) wordt verbreid.

_

1822 - 1825

_

De derde uitbreiding. Het gotische middenschip moet wegens bouwvalligheid afgebroken worden.Er wordt een nieuw, 5 meter breder kerkschip gebouwd met een stenen, tot op heden bewaarde, zonnenwijzer aan de zuidkant van het koor.

1853 - 1858

_

Bij een grote brand brandt de kerktoren volledig uit. Elf huizen in de direkte omgeving worden verwoest. Het schip en het koor van de kerk worden licht beschadigd De kerktoren wordt in zijn huidige neoromaanse stijl herbouwd.

Het bombardement op 22 maart 1945.

1945

_

Bij het bombardement op 22 maart werden grote delen van de dorpskern verwoest. 23 Mensen marca kwamen omhet leven. Drie treffers vernielen het schip van de kerk. De toren en het koor blijven, licht beschadigd, behouden.

Op 17 juni komt er een volksopstand in de Deutsche Democratische Republiek(DDR)

_

1953

_

De naar de plannen van de architect uit Münster Prof. Bernd Köster aan de noordkant van het verwoeste schip herbouwde parochiekerk wordt in juli plechtig ingewijd door wijbisschop Heinrich Baaken.

1966 - 1987

_

Na de hervorming van de liturgie door het tweede Vaticaanse concilie worden onder pastoor Karl Pilatus en naar de plannen van cq met werken van de beeldhouwer Heinrich Gerhard Bücker de altaarruimte, het zuidelijke portaal, de doopkapel en de vensters nieuw vormgegeven.

2014

_

De achteruitgang van het kerkelijke leven noopt het bisdom Münster tot de fusie van St. Mattheus in Alt-Wulfen met de Herz Jesu in Deuten en St. Barbara in Barkenberg. De kerk wordt op 24 augustus de parochiekerk van de nieuwe parochie St. Mattheus.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - De opening na de krisis.

Adresse - De zij-ingang van de Mattheuskerk.

Geodaten - 51°43'18 7°00'52.85Plechtige inwijding op 26 september 2020.

Inwijdingsmis

De inwijding van het geschiedenisbord vond wegens de corona-pandemie plaats met slechts weinig gasten. Een oorspronkelijk in maart voorgenomen groter feest moest daarom uitvallen

De feestelijke toespraak van de burgemeester.

Tegelijk met de onthulling van het geschiedenisbord vond ook het parochiefeest van de St.Mattheus-gemeente plaats dat gevierd werd in de avondmis.

Jong en oud onthulden het geschiedenisbord

De jongste en de oudste van de aanwezige kerkgangers mochten het geschiedenisbord officieel onthullen.

Het nieuwe geschiedenisbord.

De 16 weken oude Aurelia Hampe heeft samen met haar moeder Mareike en Engelbert Pelz(85) de strik losgemaakt en het doek weggenomen.

De vondst van oude botten.

Een oud kerkhof of een misdaad?

Bij de graafarbeit voor het fundament van het nieuwe geschiedenisbord werden delen van menselijke
skeletten gevonden. De gealarmeerde recherche deed een nauwkeurig onderzoek van de plaats waar de
botten gevonden waren. De botten werden voor nauwer onderzoek door de beamten meegenomen. Het
voorbereidende werk voor het geschiedenisbord kon na enkele dagen voortgezet worden.Oudere inwoners van Wulfen kunnen zich nog herinneren dat er op deze plaats vroeger inderdaad een
kerkhof was. Daarom is aan te nemen dat het bij de gevonden beenderen om overblijfsels van dit kerkhof
handelt.