Historia Dorsten - Stacja 44: Miasta partnerskie

"Nie ma chyba bardziej odpowiedniej daty niż 3 października na odsłonięcie nowej stacji historii", podkreślił również burmistrz Tobias Stockhoff w swoim przemówieniu. Nowa stacja historyczna została zlokalizowana na odpowiednim miejscu na Placu Niemieckiej Jedności. Tutaj można przeczytać o wszystkich ważnych kamieniach milowych partnerstwa miast.

"Fascynujące było śledzenie historii miast partnerskich.
Kryje się za nimi kilka niewiarygodnych historii", mówi Josef Ulfkotte, prezes
Stowarzyszenia na rzecz Historii Lokalnej i Regionalnej Dorsten.

Wirtualne spotkanie ośmiu miast partnerskich Dorsten.
Tobias Stockhoff rozpoczął od powitania wszystkich miast partnerskich w ich językach narodowych.
Angielski, francuski i hiszpański były dla niego łatwe. Z Hainichen był to
literacki jezyk niemiecki zamiast saksońskiego. Polski i hebrajski były trochę
trudniejsze.1963

_

Polityka pojednania i porozumienia zainicjowana przez kanclerza Niemiec Konrada Adenauera i prezydenta Francji Charlesa de Gaulle'a doprowadziła do powstania licznych miast bliźniaczych, które do dziś "żyją" ideą europejską. Powiązania z miastami partnerskimi miasta Dorsten utrzymywane są przez kręgi przyjaciół, parafie, szkoły i stowarzyszenia.

Podpisanie pierwszego aktu partnerskiego

1973

_

Po podjęciu przez radę miasta decyzji o znalezieniu angielskiego miasta partnerskiego, "Rada Gmin i Regionów Europy" (CEMR) pośredniczy w nawiązaniu partnerstwa z Crawley.

1981

_

W latach 60-tych młodzież z Dorsten uczestniczy w czasie wakacji w obozach pracy Niemieckiego Związku ds. Grobów Wojennych w Dormans, które do dziś odbywają się co roku pod hasłem "Praca dla pokoju - pojednanie nad grobami". Nawiązane wówczas kontakty doprowadziły w tym roku do oficjalnego partnerstwa miasta z Dormans we Francji.

1985

_

Inicjatywa grupy roboczej "Trzeci Świat" i aktora Dietmara Schönherra doprowadziła do zawarcia partnerstwa miast z Waslala / Nikaragua. Liczne projekty we współpracy z osobami trzecimi oferują pomoc dla samopomocy (m.in. zalesianie, zaopatrzenie w wodę, zaplecze socjalne, infrastruktura). Zawarte w tym roku partnerstwo z francuskim miastem Ernée ma swoje początki w kilku wymianach młodzieży w latach 60-tych.

Rada Europy honoruje europejskie zaangażowanie miasta Dorsten i jego mieszkańców poprzez przyznanie flagi europejskiej.

1988

_

Dzięki spotkaniu informacyjnemu pomiędzy Dorsten Youth Ring i północnoirlandzkim miastem Newtownabbey w 1950 roku rozwija się przyjaźń, która jest wspierana głównie przez wspólnoty kościelne. Po zakończeniu tzw. "Troubles" (konfliktu w Irlandii Północnej) partnerstwo przeżywa nowy rozkwit. Po reorganizacji gmin w Irlandii Północnej, partnerstwo zostaje rozszerzone w 2015 roku o sąsiednią parafię Antrim.

1990

_

Z inicjatywy miasta i niektórych mieszkańców w roku zjednoczenia Niemiec powstaje partnerstwo z saksońskim miastem Hainichen. W początkowej fazie miasto Dorsten wspiera wschodnioniemieckie miasto bliźniacze w odnalezieniu się w nowych warunkach politycznych, gospodarczych i administracyjnych po upadku NRD.

1994

_

Wieloletnie związki między miastem Dorsten a ludźmi wysiedlonymi po II wojnie światowej z ich górnośląskiej ojczyzny doprowadziły do powstania zaledwie kilka lat po upadku "żelaznej kurtyny" partnerstwa miast Dorsten i Rybnika w Polsce, które kształtowane jest również przez zmieniające się co roku Dni Rybnika.

W tym roku miasto Dorsten nawiązało również partnerstwo z izraelskim miastem Hod Hasharon. Prywatne kontakty są podstawą partnerstwa miast do dziś.

Rada Europy w Strasburgu przyznaje miastu Dorsten Odznakę Honorową.

Fontanna partnerstwa miast w Dorsten-Holsterhausen, zbudowana w 1995 r.

2003

_

Od tego roku istnieje partnerstwo miast Dorsten-Rybnik-Antrim i Newtownabbey

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 3 pazdziernika 2020

Adresse - Ostwall 1

Geodaten - 51°39'37.28 6°58'04.45Tobias Stockhoff podczas przemowienia

Pozdrowienia burmistrzow

Burmistrzowie miast partnerskich przekazali pozdrowienia w formie krótkiego filmu.

Dormans

Waslala

Ernée

Newtownabbey

Hainichen

Rybnik

Burmistrz: Chai Adiv z Hod Hasharon

Die Veranstaltung wurde mittels Videokonferenz auch in die Ratssäle der Partnerstädte gestreamt.