[Rundweg Stadtbefestigung]

De geschiedenis van Dorsten - Station 43: De Essener Poort.

Aan de Essener poort werd de nieuwe fontein ingewijd. Daarbij doet nu de 43. geschiedeniszuil van de stad herinneren aan het rijke verleden van deze plaats.

In de Oorlog met Keulen in de 16. eeuw werd het katholieke Dorsten bedreigd door de aanstormende protestante troepen. Op de avond voor de aanval waren de de mannen van Dorsten zeker van de overwinning. Zo zeker dat zij al voor het gevecht de ophande zijnde zege vierden met rijkelijk alcohol. Bij de aanval sliepen de mannen hun roes uit en de dorstener vrouwen verdedigden de stad met succes.

Deze en andere verhalen uit het verleden van Dorsten vertelde Hans-Jochen Schräjahr van de streekvereniging bij de overdracht van de 43. geschiedeniszuil "Essener Poort" op zaterdagmiddag. Dit werd aangenomen als aanleiding voor de plechtige inwijding door de "Altstadtschützen", de schutterij van de binnenstad, van de in samenwerking met de middenstand en de burgers van Dorsten nieuw vormgegeven fontein bij de Essener poort.De Essener poort.

1251

_

Met het verkrijgen van stadsrechten zijn de burgers van Dorsten verplicht het gebied van de aartsbisschop van Keulen, de Heer van de stad, te beschermen. Tijdens de eeuwwisseling van de 13. naar de 14 eeuw versevigden zij hun stad met een muur. De verbinding met de buitenwereld werd verzekerd door drie stadspoorten: de Essener poort(S), de Lippepoort(N) en de Recklinghauser Poort(O).

1488

_

Bij de Essener poort werden de aarden wallen verhoogd, de brug en het vakwerk van de poortgebouwen verbeterd en de toren van de poort, met de verdedigingsgangen, overdekt met een nieuw dak met leisteen.

Margarete Burich, de weduwe van de burgemeester van Dorsten, wordt als heks doodgemartelt.

_

1588

_

In de Keulsche oorlog (1584-1588) verdedigen de vrouwen van Dorsten de katholieke stad tegen de uit Kirchhellen aanstormende troepen van de graaf van Oberstein, een partijgenoot van de aartsbisschop van Keulen: Gebhard Truchsess von Waldburg, die in 1582 tot het protestantisme was bekeerd.

Het bastion voor de Essener poort.

17. Jh.

_

Na de bezetting door de Hessen (1633) worden buiten het middeleeuwse bastion moderne bastions aangelegd die de middeleeuws ronde vorm van Dorsten uitbreiden tot een achtpuntige ster.

Bij een transitie van Venus ontdekt Georg Christoph Silberschlag de almosfeer van de planeet.

_

1761

_

In de zevenjarige oorlog (1756-1763) schieten de Hannoversche troepen gedurende zes uur de door Fransen bezette stad vanuit het zuiden stormrijp, zodat ze door de Essener poort de stad kunnen binnendringen. 30 Huizen en negen schuren in de buurt van de markt - sindsdien bekend als het "verbrande plein"- gaan in vlammem op.

1827

_

Om verkeerstechnische redenen worden de drie sinds de middeleeuwen bestaande stadspoorten afgebroken.

Blik in de Essener straat vanuit de Kirchhellener Allee (omstreeks 1920).

1865

_

De archtekt en gasingenieur Christian Heyden uit Barmen stelt voor de 18 petroleumlampen die dienen als verlichting van de binnenstad, om kosten te sparen, te vervangen door 28 gaslantarenpalen. Schuin tegenover de Essener poort ontstaat in 1866/1867 een gasfabriek voor de stad die in 1900 verplaatst wordt naar de Feldmark en in 1910 wordt stilgelegd.

Het plein waarop zeven straten uitmonden.

1933

_

Het plein waarop zeven straten( de Essener straat, de zuidwal, de feldhausener straat, de Kirchheleener Allee, de Katharinastraat, de Clemens-August-straat en de westwal) uitmonden krijgt de naam : "Adolf Hitler plein".

De verwoestingen aan het einde van de tweede wereldoorlog (maart/april 1945).

nach 1949

_

De moeilijke verkeerssituatie van het zeven-stratenplein wordt veranderd en deze situatie bepaalt het beeld van de stad op deze plaats tot nu toe.

1953

_

Ter verfraaiing van het stadsbeeld legt de stad voor de slagerij Kohlmann een plantsoen aan met een kleine vijver en een fontein van drie waterspuwende eenden.

2018

_

De algemene burgerschuttersvereniging Dorsten vernieuwt de sinds vele jaren verwaarloosde fontein bij de Essener poort.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 27 Oktober 2018.

Adresse - De hoek tussen de Alleestraat en de Gahlener straat.

Geodaten - 51°39'31.4 6°57'51.0De plechtige overdracht op 27 oktober 2018.

Verhalen uit het verleden van Dorsten vertelde Hans Jochen Schräjahr.

De geschiedeniszuil op de nieuwe plaats geeft de belangrijke gebeurtenissen weer die aan de Essener poort plaatsvonden van 1251 tot 2018. De alweer 43. geschiedenisstation is ontstaan in gewaardeerde samenwerking van de Lionsclub Dorsten-Hanse, de streekvereniging van Dorsten en omstreken en de stad Dorsten.

Tobias Stockhoff bedankt de medewerkers voor de goede initiatieven van de verenigingen.

Veel inwoners van Dorsten verheugen zich over de nieuwe fontein. ook burgemeester Stockhoff prees de "Altstadschützen" (de schutterij van de oude stad) voor hun initiatief. Door deze maatregel hebben de schutters de stad een stuk fraaier gemaakt. Een projekt dat het verdient geimiteerd te worden. Stockhoff vestigde de aandacht op enkele bijzonderheden bij de vernieuwing: er mocht niet te diep worden gegraven daar hier vroeger een gasfabriek stond. De nieuwe fontein werd onder anderen gefinanciert door geld uit het programma: "Wir machen MITte" (Wij doen mee/ wij maken het centrum).

De geschiedeniszuil in Dorsten.

De geschiedeniszuil is nog verhuld.

" Vele andere steden beneiden ons om onze geschiedeniszuilen", volgens burgemeester Stokhoff. Na de onthulling was de zuil meteen omringt door vele nieuwsgierige burgers. "Men kan met de geschiedeniszuilen veel over het verleden van onze stad ervaren", zei Maria Schmitz. "Dat is leuker dan een boek over de geschiedenis te lezen".

De eerste geschiedeniszuil van hout.

De plechtige onthulling van de geschiedeniszuil had bijna niet op het geplande tijdstip plaats kunnen vinden. De bestelde glasplaat werd te laat geleverd. Dankzij een plan B viel dit niet bijzonder op. Provisorisch was een plakaat van papier op het hout aangebracht dat later omgewisseld werd door de juiste geschiedeniszuil van glas. (Bericht: Dorstener Zeitung von KLauis Pieper)