[Rundweg Stadtbefestigung]

De geschiedenis van Dorsten - Station 37: de verdedigingswerken van de stad.

Naar huidig inzicht bestaat de van oorsprong typische versterking uit de middeleeuwen van de stad op de plattegrond uit een ronde basisvorm. Ringvormig omgeven stadsgrachten, -wallen en -muren het in de lopp van de tijd steeds dichter bebouwde stadsgebied van het tegenwoordige oude centrum.De oudere - in 1302 verwoeste - versterking bevond zich enkel in het centrale deel van de tegenwoordige Lippestrasse. Deze bepaalde de lichte strekking van de uitbreiding van de latere vestiging langs deze as.

Na 1306 werd de middeleeuwse ring van stadsmuren op drie plaatsen onderbroken door stadspoorten hetgeen duidt op verkeersaansluitingen met verafgelegen gebieden.

De lippepoort naar de oversteekplaats van de lippe aan de noordkant evenals de essener poort aan de zuidkant van de stad boden het verkeer gelegenheid door de stad te gaan als deel van de doorgaande verbinding tussen Essen en Münster. De recklinghauser poort aan de oostkant verbond Dorsten via de huidige Marler strasse met Recklinghausen. Dorsten diende evenals Recklinghausen als bestuurscentrum voor het keurvorstendom Keulen.

Aan de westzijde van de stad was geen doorgang in de muur. Langs deze kant van de stad verliep aan de andere zijde van de scholzbach in de richting van Gahlen de de grens tussen het aartsbisdom Keulen en het graafschap, het latere hertogdom, Kleve. Zoals door een overval van de inwoners van Kleve in 1301 duidelijk werd, moest men deze kant van de stad bijzonders goed beschermen tegen aanvallen.1251

_

Met de verlening van stadsrechten door de heerser, de aartsbisschop van keulen: Konrad v. Hochstaden, krijgen de inwoners van Dorsten het recht de stad te beschermen door een bevestiging. In 1260 is de ringvormige verdediging van palissaden en watergrachten voltooid. Drie poorten onderbreken de middeleeuwse ringmuur: de lippepüoort(N) en de Essener poort(S) liggen aan de handelsweg van Essen naar Münster. De Recklinghauser poort (O) schept de verbinding met het Vest, een gebied rondom Recklinghausen en beheerst door de aartsbisschop van Keulen, en de stad Recklinghausen.

1334

_

Na de verwoesting door de graaf van Kleve in 1301 bouwen de burgersa een muur met 20 verdedigingstorens. De tegenwoordige " Wallstrassen" verlopen over de fundamenten van de stadsmuur uit de middeleeuwen.

In het Kanaal verslaat de engelse vloot de spaanse Armada ( met ondersteuning van de Nederlandse vloot)..

_

1588

_

Bij een belegering van de essener poort verdrijven vrouwen uit Dorsten de aanvallers.

De Essener poort in 1647.

1633

_

Hessische troepen veroveren de stad in de dertigjarige oorlog en breiden de verdedigingswerken naar de maatstaven van de tijd uit met bastions en watergrachten. De nieuwe verdedigingswerken vormen op de plattegrond een achtpuntige ster. In 1641 heroveren de troepen van de keizer de stad.

De stadsmuur aan de westelijke gracht, de Westgraben, in 1647.

1645

_

In een oorkonde wordt een stompe toren vermeld.. Hierbij gaat het waarschijnlijk om de lage zeshoekige toren aan het noordelijkle deel van de westelijkle gracht, de Westgraben.

De astronoom Cassini ontdekt in 1672 de maan Rhea van Saturnus.

_

1674 -1714

_

Tijdens de oorlog tussen Frankrijk en Nederland worden de verdedigingswerken afgebroken. In 1827 worden de stadspoorten om verkeerstechnische redenen afgebroken.

Het hoogtepunt van de wereldwijde economische crisis.

_

1931

_

Ten noorden van de zeshoekige toren ontstaat een woonhuis. In volières voor de toren fokt de huiseigenaar parkieten. Daarom wordt de toren in de volksmond het "papagaaienhuis" genoemd.

De toren aan de westgraben voor de verwoesting in 1945.

1945

_

De toren blijft als ruine over na de verwoesting van de het centrum van Dorsten en raakt - begroeid door klimop- al snel in vergetelheid.

2000 - 2004

_

Een stedebouwkundige aanpassing aan de oostzijde van de huidige oude stad maakt het mogelijk de vroegere stadswal en -gracht terug te brengen naar de vrogere toestand.

2012

_

Na het verwijderen van de klimop is de stompe toren, de "stumpe Torn", an de westelijke stadsgracht weer te zien.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 13 Maart 2013

Adresse - De ruine van de toren aan de westelijke stadsgracht.

Geodaten - 51°39'45.8 6°57'47.3Presentatie van het geschiedenisbord op 13 maart 2013.

Dorsten. De burgemeester had gisteren namiddag, ondanks de ijzige kou , de lachers op zijn hand. Toen Lambert lütkenhorst het nu al weer 37. geschiedenisbord in Dorsten presenteerde, gaf hij toe bij dit behoorlijk grote aantal het overzicht verloren te hebben.

Uitleg door de werkgroep voor geschiedenis van het Petrinum.

De torenruine is een deel van de oude stadsmuur en was, overwoekerd door klimop, blijkbaar geheel verdwenen uit het bewustzijn van de mensen. Het overblijfsel van de muur met zijn 700 jaar oude fundament vestgt de aandacht op een deel van de stadsgeschiedenis dat nog niet volledig onderzocht is. De leerlingen gaven een overzicht van hun werk aan dit projekt.

Erwas veel publiek bij de plechtige onthulling.

"Ik heb kort voor mijn toespraak nagegaan hoeveel het er nu precies zijn" zei Lütkenhorst, deed toen waartoe zijn functie hem voorschreef en presenteerde met een korte rede het geschiedenisbord met de naam "bevestigingen van de stad" voor de ruine van de toren aan de Westwall aan de streekvereniging. Deze had het bord voor de ruine uit eigen middelen gefinanciert naar aanleiding van zijn 125 jarig bestaan.

De onthulling door de 1. burger samen met de leerlingen.

Dit bolwerk had vermoedelijk een bijzondere plaats onder de 20 torens (drie daarvan bijzonder zwaar uitgevoerd) in de oude stadsmuur. Alleen deze had zes hoeken, zoals op een Merian-kopergravure is te zien. Twee hoeken zijn nog overgebleven. Maar waarom oorspronkelijk zes hoeken? Men weet het niet..

De burgemeester hield een feestelijke toespraak.

Na de presentatie konden de gasten zich in het oude raadhuis warmen bij een kop koffie en een stuk taart. De werkgroep voor geschiedenis van het Petrinum onder leiding van René Franken stelde de data en feiten uit deze tijd op een rij en zocht de daarbij behorende afbeeldingen uit. René Franken is historikus en lid van het bestuur van de streekvereniging Dorsten e.V. Hij heeft in de hieropvolgende bijeenkomst om 19.00 uur in het oude raadhuis een voordracht gehouden over de verdedigingswerken van de stad Dorsten.