[Radtour Nord1]

De geschiedenis van Dorsten - Station 3: De Tüshaus' Molen

De Tüshausmühle is een watermolen in Dorsten-Deuten in Nordrheinwestfalen. De molen ligt aan de zuidrand van het bos de "Üfter Mark". Hier wordt het water van de Hammbach opgestuwd tot de molenvijver.

De geschiedenis van de Tüshaus-hoeve, waar de molen bij hoort is terug te volgen tot 1382. Die van de molen tot 1615.

Het dorp Deuten heeft een historie van 1111 jaar. Het dorp hoort sinds 1975 bij Dorsten, tot die tijd vormde het met Wulfen een geheel: Wulfen-Deuten.De vorsten von Thurn und Taxis krijgen het alleenrecht post te transporteren

Molen met molenrad

_

1615

_

In de op oudere fundamenten gebouwde "walkmolen" aan de Hammbach, die aan de "Heren van slot Lembeck" toebehoort, werd wol gewassen en verwerkt tot loden en vilt.

Benjamin Franklin vindt de bliksemafleider uit.

De kollergang van de oliemolen.

_

1752

_

De "walkmolen" wordt vergroot en krijgt een tweede molenwiel. Daarna gebruikt de pachter: Joan-Heinrich Tüshaus, deze ook als oliemolen.

De bouw van het klooster in Ulm wordt voltooid.

Het maalsysteem van de korenmolen.

_

1890

_

Heinrich Tüshaus krijgt de molen in zijn bezit. Hij bouwt er een etage op en richt die in met een korenmaalstation met twee molenstenen

De vliegtuigpionier en piloot August Euler bouwt de eerste duitse motorvliegtuigen.

Het schakelbord van de elektriciteitsproduktie.

_

1908

_

Met het inbouwen van een stroomgenerator bereikt de molen het hoogtepunt in zijn technische ontwikkeling. De 110-volt-gelijkstroomgenerator levert tot 1970 de elektriciteit voor het molengebouw, de woning van de molenaar en de in de buurt gelegene boerderij.

Het Panamakanaal wordt geopend.

_

1914

_

De techniek van de oliemolen wordt gemoderniseerd.

IBM brengt de eerste commerciele computer, die met ponskaarten wordt bestuurd, op de markt.

_

1948

_

De funktie als oliemolen wordt beeindigd.

Het lukt voor het eerst een gen synthetisch samen te stellen.

_

1970

_

Onder druk van konkurrerende grote bedrijven beeindigt Hermann Tüshaus het bedrijf als een der laatste watermolens in het Münsterland.

Explosie van de atoomcentrale in Tschernobyl.

_

1986

_

De Tüshausmühle krijgt erkenning als technisch kultuurmonument.

De in 1977 gestartte voyager-missie bereikt Neptunus. Op de naar de aarde geseinde beelden herkennen de wetenschappers 12 manen.

_

1989

_

De oude elektrische installatie wordt gerestaureerd door de "Vereinigte
Elektrizitätswerke Westfalen AG(VEW)".

2013

_

De oude gelijkstroominstallatie wordt omgebouwd voor wisselstroom. Het funktioneren van de gerestaureerde Francis-Turbine wordt automatisch geregeld door de stand van het water in de molenvijver.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 4 september 2001

Adresse - De Tüshausmühle aan de Hammbachweg in Deuten.

Geodaten - 51°42'23.4 ,6°57'31.8Plechtige overdracht op 4 september 2001.

De gasten.

Burgemeester Lambert Lütkenhorst en Franz-J Stevens, hoofd van de afdeling kultuur en onderwijs, hadden het idee, ter gelegenheid van het jubileum van de stad Dorsten, de burgers beter bekend te maken met de geschiedenis van de stad. Inge en Werner Tüshaus treden op als sponsoren van de "Geschiedeniszuil Tüshausmühle".