[Radtour Süd2]

De Geschiedenis van Dorsten - Station 18: De Hardt.

Bij de inwijding van het geschiedenisstation Dorsten-Hardt ontving burgemeester Lambert Lütkenhorst niet alleen oud-burgemeester en ereburger van de stad Dorsten Hans Lampen, maar ook de buurvrouw en algemeen bekende getuige van de afgelopen tijd, Mimmi Brinkmann.

De toespraak van Hans Lampen die de 2500 jaar geschiedenis van Dorsten- Hardt omvatte, werd bij de beschrijving van de laatstste honderd jaar meermaals onderbroken door Mimmi Brinkman met anekdoten die de vele gasten bij de inwijding tot glimlachen brachten.Arabieren veroveren Algerije en Marokko.

De kerk in Gahlen.

_

um 700

_

Aan de benedenloop van de Scholzbach ligt een groot landgoed dat het beheer over de streek Dorsten en Gahlen uitoefent

um 900

_

De edelman Athalgard schenkt de abdij Werden enige boerderijen in de streek Gahlen(Hardt en Östrich).

vor 1075

_

De edele vrouwe Imeza draagt het adelijke landgoed Dorsten met de daarbij horende boerderijen over aan het kanunnikenklooster Xanten

De Osmanen beginnen met de onderwerping van Klein-Azie.

_

um 1300

_

De schölzbach vormt sinds de 14. eeuw de grens tussen Dorsten, dat bij de keurvorst van Keulen hoort en Gahlen, wat onder Kleve valt en waartoe de Hardt hoort.

1552

_

Gahlen wordt protestant.

1614

_

In het besluit van Xanten krijgt Brandenburg/Pruisen het hertogdom Kleve en daarmee de Hardt.

De kolonies in Noordamerika keuren de douaneregels van Engeland af.

Het

_

1767

_

Aan de zuidoever van de Lippe ontstaat het "Kohlhaus", een belangrijke overslaglokatie voor de handel in steenkool tussen de Roer en de Nederrijn.

1815

_

De door een burgemeester bestuurde gemeente Gahlen met de landbouwgebieden Hardt, Besten en Östrich behoort tot het district Dinslaken. De hedendaagse Clemens-August-strasse is de grens tussen Gahlen (behorend bij het rijnland) en Dorsten(behorend tot Westfalen).

Het restaurant

1904

_

Bernhard Kleinespel bouwt het restaurant "Zum Reichsadler" wat hij in 1908 uirbreidt met een zaal die gebruikt wordt voor het vieren van feesten en zo tot de feestzaal van de Hardt en de stad Dorsten wordt. Vijftien jaar later voegt zijn zoon Bernhard een moderne bakkerei toe aan het komplex.

De duitse minister voor buitenlandse zaken, Gustav Stresemann, overlijdt.

_

1929

_

De Hardt wordt deel van de gemeente Dorsten.

John F. Kennedy wordt doodgeschoten.

_

1963

_

De protestante kerkgemeenschap van Gahlen krijgt met de "Friedenskirche" (Vredeskerk ) een eigen kerkgebouw op de Hardt.

De oliemolen.

1964

_

De St. Nikolauskerk wordt het middelpunt van een nieuwe parochie onder de deken van Dorsten.

1975

_

De gebieden Hardtberg en Östrich komen bij de stad Dorsten. De wijk Hardt/Östrich ontwikkeld zich tot een woongebied dat erg in trek is.

In Polen wordt het oorlogsrecht opgeheven.

_

1983

_

Met de aanleg van de snelweg A31 en de aansluitende straat (Königsberger Allee), gaat het slede-paradijs "Hoffrogges Weide" verloren.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 1 April 2004.

Adresse - Het Huis Kleinespel aan de Gahlener straat.

Geodaten - 51°39'30.1 6°56'33.5De plechtige overdracht.

Bij de opening was naast oudburgemeester Lampen en onze burgemeester ook de typische oerinwonerin van De Hardt Mimi Brinkmann aan wezig.

Het natuurlijke middelpunt van de Hardt was de "Zaal Kleinespel" waar de eerste godsdiensten van de protestantse kerkgemeenschap na de oorlog plaatsvonden en waar niet alleen politieke discussies werden gevoerd. maar waar zich op de dansvloer waar vele generaties dansles kregen, zich echte dramas hebben afgespeeld. Deze werden in het gedicht van de burgemeester en de bijdragen van Mimmi Brinkmann levendig voorgesteld.

Derhalve wordt de naam Kleinespel niet alleen met de bakkerij maar ook met dansles in de zaal, waar de grondslag voor veel huwelijken werd gelegd, in verbinding gebracht.