[Rundweg neuere Geschichte]

De geschiedenis van Dorsten - station 7: de zwerfkei van Erle

In de eeuwen tussen 600.000 en 12.000 voor Christus schoven de ijsmassa's van een der ijstijden de zwerfkei vanuit de scandinavische landen naar de plaats waar hij later gevonden werd. In de afgelopen eeuw werd hij meerdere keren getransporteerd en naar zijn huidige plaats gebracht.

De scholier Kai Kreuzberger duikelde een bericht van de "Zeno-Zeitung Volkszeitung Dorsten" van 22 juni 1934 op over de "getemde zwerfkei" met de titel: de vlijtige bouwers van het erengedenkteken aan het werk. De preciese datum waarop de zwerfkei werd geborgen was lang onbekend maar hij meende: "in ieder geval pas in 1934".

De streekvereniging Erle eiste dat de kei als natuurmonument werd teruggebracht. Ondertussen is de onenigheid bijgelegd. De zwerfkei uit Erle is een deel van de geschiedenis van Dorsten geworden en de burgemeesters van de stad Dorsten en de gemeente Raesfeld-Erle kwamen overeen dat de Erler zwerfkei als historisch monument op zijn "onvrijwillige" verblijfplaats in Dorsten blijft.

Op 8 mei hebben ook de "Heimatfreunde" uit Erle de uitnodiging door de burgemeester van Dorsten aangenomen.600000 -12000 v.Chr.

_

In een der ijstijden uit de geschiedenis der aarde wordt de zwerfkei door de gletschermassa's vanuit de scandinavische landen naar de plaats gebracht waar hij later gevonden werd.

Mahatma Ghandi begint in Indie zijn geweldloze weerstand tegen de britse bezetters.

_

1930

_

Het blok steen (2,25x1,25x0,75 m) dat tot de laatsten van deze soort in deze omgeving telt, ligt op het grondgebied van boer Böckenhoff in Erle Östlich. Hij schenkt hem aan de vereniging voor oudstrijders. De steen wordt dan nog niet gebruikt als oorlogsmonument.

Werner Heisenberg krijgt de nobelprijs voor natuurkunde.

_

1932

_

Bezwaar van de beschermers van natuurmonumenten verhindert de verkoop van de zwerfkei aan Gelsenkirchen.

Het optillen van de zwerfkei.

1933

_

De burgers van Dorsten brengen de zwerfkei naar de Lippestad.

Het monument ter ere van de

1934

_

De nationaalsocialisten gebruiken de steen als monument voor de vrijkorpsen Lichtschlag en Loewenfeld die in 1919/1920 de opstanden van de spartakisten in Dorsten en omgeving bloedig neergeslagen hebben. Het protest van de door de staat benoemde kommissaris voor natuurmonumenten blijft zonder succes.

1945

_

Aan het einde van de 2. wereldoorlog wordt het monument voor de vrijkorpsen door de Engelsen afgebroken. De zwerfkei wordt in het Wesel-Datteln-kanaal gegooid.

De Sowjetunie houdt zijn eerste test met een atoombom.

_

1949

_

De steen met een gewicht van 3250 kg wordt uit het kanaal gehaald en naar zijn voorlopige standplaats in het noordelijke deel van de Westwall gebracht.

De gedenksteen.

1952

_

Het districtsverband voor terugkerenden, krijgsgevangenen en families van vemiste soldaten overhandigt de zwerfkei aan de stad Dorsten als gedenkteken voor het onbekende lot van meer dan 100.000 duitse krijgsgevangenen.

In de volksrepubliek China bestrijdt Mao Tse-Tung de groeiende oppositie met de

_

1966

_

De streekvereniging Erle en het disrtictshoofd voor bescherming van natuur en landschap eisen dat de zwerfkei teruggebracht wordt naar Erle.

2001

_

De streekvereniging Erle eist opnieuw het terugbrengen van het natuurmonument. De burgemeesters van de stad Dorsten en de gemeente Raesfeld-Erle komen overeen dat de zwerfkei als historisch monument op zijn "onvrijwillige" standplaat Dorsten blijft.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 7 mei 2002.

Adresse - De Westwall in de buurt van het gedenkmonument

Geodaten - 51°39'36.59 6°57'44Kai Kreutzberger, deelnemer aan de werkgroep voor geschiedenis van het gymnasium, toont wat hij heeft gevonden. Het tijdstip waarop de zwerfkei werd opgegraven was lang onbekend. Hij meent: 1934.

Op de foto ook stadsarchivaris Christa Setzer. Zij had, samen met Josef Ulfkotte, met een artikel in de "Heimatkalender" 2002 interesse in de zwerfkei aan de Westgraben gewekt.

De streekvereniging Erle eist dat het natuurmonument teruggebracht wordt. Intussen is de onenigheid bijgelegd. De zwerfkei uit Erle is een stuk gechiedenis van Dorsten geworden en de burgemeesters van de stad Dorsten en de gemeente Raesfeld-Erle komen overeen dat de zwerfkei uit Erle als monument der geschiedenis op zijn "onvrijwillige" standplaats in dorsten blijft.

Op de avond voor 8 mei hebben ook de leden van de streekvereniging Erle gehoor gegeven aan de uitnodiging van de burgemeester van Dorsten.

Hun voorzitter, Klaus Werner, meende: "met deze regeling als tweede beste mogelijkheid, kunnen wij het eens zijn".