[Radtour Süd2]

De geschiedenis van Dorsten - Station 47: de Franciscaner nonnen.

De nonnen van de orde der Franciscaner vormen religieuze gemeenschappen en congregaties van vrouwen die voortkwamen uit de leden der derde orde van de heilige Franciscus. Deze werden ook "terziarinnen", derden, of de "reguliere derde orde" genoemd. De nonnen der Franciscaner orde leven naar de "Vita activa", voorschrift voor een arbeidzaam leven, met een zendingsopdracht op het gebied van ondersteuning van hulpbehoevenden, zwakken, zieken en ouderen met naast opvoeding en opleiding ook de verkondiging van het evangelium.

Na het einde van de kultuurstrijd in de 19. eeuw ontstond er een sterke groei van nieuwe sociaal-charitatief ingestelde gemeenschappen van vrouwen die zich vaak geinspireerd voelden door de idealen van de heilige Franciscus en hun richtlijnen ontleenden aan de regels van de derde orde van Franciscus. Dit leidde tot het ontstaan van een nieuwe soort van zusters in de orde: leidden de zusters tot dan in de besloten ruimte van het klooster een vooral contemplatief bestaan, zo streven de zusters er nu naar de wereld in te gaan om met sociale inzet de ellende en noden van de mensen te verminderen.1844

_

Met twee andere vrouwen neemt Maria Katharina Wiethoff uit Oud-Schermbeck de verpleging van zieken over in een pand van de"ruiter van Seilen", Im Kühl. In 1849 vormen zij onder de naam "Barmhartige Zusters" een kloostergemeenschap

1850

_

In 1850 treden de de zusters toe tot de derde orde der Franciscanerinnen. Twee jaar later wordt het jonge samenwerkingsverband uit Dorsten ondergebracht bij de Franciscanerinnen in St. Mauritz bij Münster.

De statuten van de Krankenpflegeanstalt

1854

_

Met het in gebruik nemen van de "inrichting ter verzorging van zieken" nemen de Franciscaner nonnen uit St. Mauritz de verzorging van de patienten en de huishoudelijke dienst op zich.

De ziekenhuiskapel.

1882 - 1923

_

Tijdens de diensttijd van moederoverste Neophyta maakt de ziekenverzorging in het dorstener ziekenhuis grote verbeteringen. In 1921 zijn er 29 zusters in het konvent. Sinds 1898 staat de franciscaner zusters ter vervulling van hun religieuze plichten, zoals in de orde voorgeschreven, een aan het huis verbonden kapel ter beschikking. Deze wordt ook door de patienten van het ziekenhuis benut.

1914 -1918

_

Tijdens de eerste wereldoorlog verzorgen de Franciscaner zusters ook gewonde soldaten en krijgsgevangenen. In het oorlogsjaar 1917 verzorgen zij 2.089 personen.

Jahr

_

Schwester Marianne Kamlage, Provinzrätin aus dem Mutterhaus Münster-St. Mauritz, enthüllte gemeinsam mit Ursula Ansorge die Geschichtsstation.

De belijdende kerk keert zich af van de "eis tot een totalitair systeem" van de Nazi-staat.

_

1934

_

Bij het referendum over het samenvoegen van de amten van de staatspremier en de staatspresident worden in Dorsten 4.345 voorstemmen en 1.396 tegenstemmen geteld. De zusters van het ziekenhuis en het Ursulineklooster zowel als de Fratres van het Franciscaner klooster worden openlijk ervan beschuldigd vooral tegen gestemd te hebben.

1939 1945

_

Tijdens de tweede wereldoorlog worden de zusters aan zware belastingen blootgesteld. In 1942 verplegen 39 Franciscaner nonnen de patienten van het ziekenhuis, waartoe ook dwangarbeiders en krijgsgevangenen behoren.
Bij de bombardering op 22 maart 1945 komen vier zusters om het leven. De overlevende nonnen vinden tijdelijk hun toevlucht op, onder andere, de boerderij Hoffrogge. Na het einde van de oorlog helpen zij met grote inzet. bij het wederopbouwen van het ziekenhuis. Het aantal zieken loopt op van 2.119(1945) tot 3.735(1949).

In Engeland wordt de eertse atoomklok in bedrijf genomen.

Geslaagden van de verpleegsteropleiding.

_

1955

_

De zusters van de orde uit Mauritz nemen de leiding over van de verpleegstersopleiding, die in het "Beckmannsche Huis" aan de Gahlener straat wordt ingericht. De school verhuist in 1974 naar de Hülskampsweg en wordt in 2006 omgefunktioneerd tot het St.Elisabeth-opleidingsinstituut voor beroepen in de gezondheidszorg. Sinds 1988 worden hier ook tot de orde behorende zusters uit Korea, Nigeria en Kameroen opgeleid.

1989

_

De in het St. Elisabeth-ziekenhuis werkzame zusters van de orde betrekken hun nieuwe woonhuis aan de Kolkstraat.

Afscheid van Dorsten.

2021

_

Van de laatste zusters van de "Reguliere derde orde des Hl. Franciscus" wordt met een dankdienst in het St. Elisabeth-ziekenhuis afscheid genomen bij hun vertrek naar het "moederhuis" in Münster-St. Mauritz.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 26.06.2023

Adresse - De hoofdingang van het St. Elisabeth-ziekenhuis.

Geodaten -Diese Enthüllung der 47. Station in Dorsten bedeutete eine echte Premiere: Denn erstmalig stehen an einem Standort in Dorsten gleich zwei Geschichtsstationen einträchtig nebeneinander.

Bei der Feierstunde für die neue Geschichtsstation konnte Krankenhaus-Geschäftsführer Guido Bunten unter den Gästen auch eine Abordnung der Ordensgemeinschaft aus dem Sankt-Mauritz-Mutterhaus in Münster begrüßen.

Im Anschluss an eine Andacht und gemeinsames Singen segnete der Pfarrer Doktor Stephan Rüdiger die Geschichtsstation.

Bürgermeister Tobias Stockhoff betonte die segensreiche Arbeit für fast 170 Jahre in unserem Krankenhaus und zum Wohl der Menschen in unserer Stadt.

Schwester Marianne Kamlage, Provinzrätin aus dem Mutterhaus Münster-St. Mauritz, enthüllte gemeinsam mit Ursula Ansorge die Geschichtsstation.

Abschied der Franziskanerinnen von Sankt Mauritz im Jahr 2021