[Rundweg Stadtbefestigung]

Historia Dorsten - Stacja 42: Lippetor (brama do miasta)

Była to część średniowiecznych fortyfikacji. Lippetor był ciężko wywalczonym przyczółkiem w wojnach. W tym miejscu znajdował się dawny hotel Goldener Anker, zegar Persil oraz nazistowski pomnik paramilitarnego Freikorps Lichtschlag.

I raz po raz był to punkt handlowy: dawniej targ bydła, dziś centrum handlowe.Albertus Magnus zostaje biskupem Regensburga (Ratysbony).

_

1260

_

Po podniesieniu miasta w 1251 r. mieszkańcy do 1260 r. ufortyfikowali swoje miasto palisadowym ogrodzeniem i fosą przed nim. Trzy bramy miejskie przerywają średniowieczny pierścień fortyfikacji od północy, południa i wschodu. Szlak handlowy z Essen do Münster prowadzi przez bramę północną przy przeprawie przez Lippe.

Bastion pośredni

1633

_

W czasie wojny 30-letniej okupant heski buduje przed Bramą Lippską (Lippetor) bastion pośredni, a na północnym brzegu Lippy specjalnie wzmocniony przyczółek mostowy. Przed bramą od wschodu znajduje się bastion, zwany półksiężycem, który chroni most Lippe.

1641

_

Wojska cesarskie niszczą pierścień fortyfikacyjny zbudowany przez Hesjan przed Bramą Lippską oraz przylegający do niego bastion "Finkennest" i odzyskują miasto.

Anglik Henry Mill otrzymuje patent na maszynę do pisania.

_

1674- 1714

_

Podczas wojny francusko-holenderskiej fortyfikacje zbudowane przez Hesjan zostają zrównane z ziemią. Przed średniowieczną Bramą Lippską zachowały się pozostałości bastionu i szerokiego rowu łączącego Lippę z fosą miejską.

1827

_

Po zburzeniu bram miejskich, zewnętrzne mury Bramy Lippskiej pozostały do początku XX wieku jako część przyległych budynków. Pomiędzy Bramą Lippe a nowo wybudowanym mostem Lippe powstaje targ bydła. Wybudowana tu wartownia służy do ochrony porządku publicznego.

Ulica Lippestraße ok. 1900

1874

_

Przed Lippetorem powstaje gorzelnia zbożowa. W 1896 roku gorzelnia zostaje rozbudowana o restaurację z hotelem naprzeciwko, która od 1911 roku prowadzona jest pod nazwą "Goldener Anker".

Papież Benedykt XV bezskutecznie błaga o zakończenie wojny.

_

1915

_

Podczas I wojny światowej rozpoczynają się prace budowlane mające na celu przesunięcie rzeki Lippe na północ i rozbudowę starego koryta Lippe do kanału żeglownego. Wykorzystuje się przy tym jeńców wojennych z Anglii i Francji.

1934

_

Przy moście nad kanałem narodowi socjaliści stawiają pomnik paramilitarnemu oddziałowi Freikorps Lichtschlag, który w 1919 roku krwawo stłumił powstania grupy spartańskiej w Dorsten i okolicy.

Destylarnia Bövingloh w połowie lat 50.

Brennerei Bövingloh Mitte der 1950er Jahre

_

nach 1945

_

Po zniszczeniach wojennych w marcu 1945 r., w ramach odbudowy, znaczacy hotel "Goldener Anker" musiał zostać przeniesiony z dawnego Lippetor na obecne miejsce. W związku z osiadaniem terenu w latach 50-tych, spowodowanym działalnością górniczą, konieczne było zasypanie całego terenu o około dwa metry w celu połączenia drogi B224 z mostem nad kanałem.

W Chińskiej Republice Ludowej rozpoczyna się

_

1966

_

Przed Lippetorem powstają prefabrykowane klasy dla uczniów szkoły Realschule St. Ursula.

Centrum-Lippetor

1982

_

Otwarte w tym roku Lippetor-Center (pierwotnie: Wilma-Center) już w pierwszych latach przyciąga tłumy. Kilka zmian właścicieli i tymczasowy zarząd komisaryczny doprowadziły do przymusowej licytacji w 2010 roku.

2016

_

W miejscu dawnego centrum Lippetor otwiera się nowe centrum handlowe "Mercaden".

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 28 czerwiec 2016

Adresse - Lippertor 2

Geodaten - 51°39’46.10 6°57’52.80Uroczyste przekazanie w dniu 28 czerwca 2016 r

Tobias Stockhoff dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w projekt.

Najnowsza edycja Lippetor stoi na górnym końcu Lippestraße, na wysokości wejścia do byłego
sklepu Mensing-Moda meska. I jest to premiera.

Dyrektorka szkoły Erich-Klausener-Realschule

Po raz pierwszy uczniowie Erich-Klausener-Realschule podjęli się zaprojektowania takiej tablicy informacyjnej. Teksty powstały na podstawie wystawy o dawnych fortyfikacjach miejskich Dorsten, którą grupa historyczna zaprezentowała kilka miesięcy temu podczas dnia otwartego szkoły.

Uczniowie Erich Klausener Schule odslaniaja tablice historyczna

Lippetor jest miejscem, które zapisało się w historii, a historia ta została opracowana dla publiczności w ramach wolontariatu przez zaangażowanych uczniów z Dorsten i ich byłego nauczyciela historii Rene Frankena. Zwięźle i skondensowanie, z ilustracjami i osią czasu, w znanej i sprawdzonej formie stacji historycznej Dorsten.

Burmistrz Tobias Stockhoff wraz z uczniami i nauczycielem

Mieliśmy tak dużo informacji, że moglibyśmy postawić tutaj 20 tablic historycznych", powiedział Lars Erwig, który wraz z kolegami z dziesiątej klasy Pascalem Czlapą i Sebastianem Beuthem przybliżył pracę koła historycznego podczas inauguracji tablic informacyjnych we wtorek wieczorem.

Zdjecie grupowe razem z paniami

Uczniowie zwrócili przy tym uwagę nie tylko na to, że podczas budowy centrum handlowego Mercaden znaleziono w ziemi stare drewniane słupy nośne, które w tamtych czasach służyły do obwarowania murów miejskich.

Chodnik pokazuje plan terenu - ale niepozornie, glina w glinie

Lars Erwig zwrócił również uwagę zwiedzających na nowy bruk przed stacją historyczną: przedstawia on szczegółowy plan średniowiecznej bramy miejskiej, która stała w tym miejscu. Było to bardzo potrzebne, bo nieudolnie odwzorowanie bramy ma ten sam kolor jak podloze i można rozpoznać rysunek tylko po kierunku biegu bruku.
(Raport: Dorstener Zeitung autorstwa Michaela Kleina)