[Radtour Nord2]

De geschiedenis van Dorsten - Station 41: St.Paulus - de wieg van het geloof in Dorsten.

Voor deze zuil is er geen betere plaats dan bij deze kerk want de kerk is als oudste kerkgebouw in de stad te zien als de wieg van het christelijke geloof in Dorsten.

Volgens de geschiedenisboekjes zou de heilige Liudger hier in het jaar 800 tijdens een zendingsreis het godshuis op een heuvel hebben opgericht.

Sindsdien is de St. Paulus-kerk vele malen omgebouwd en gerenoveerd. Deze ontwikkelingen hebben leerlingen van de werkgroep voor geschiedenis van het gymnasium Petrinum in nauwe samenwerking met de streekvereniging Dorsten, de Lions-club Dorsten-Hanse en het stadsarchief onderzocht.

Bij het bestuderen van de vroege kerkgeschiedenis was de publicatie: "St. Paulus - een blik terug in de geschiedenis" uit 1977 van Annegret Stevens en Dirk Steinberg, bijzonder nuttig. De leraar Dr. Josef Ulfkotte had met zijn werkgroep voor geschiedenis al in 2005 een eerste ontwerp voor de geschiedeniszuil samengesteld. Dit werd in de daaropvolgende jaren steeds bijgewerkt en geaktualiseerd.De koning der Franken: Charles (Charlemagne, Karel de grote), wordt in Rome door paus Leo III tot keizer gekroond.

_

ca. 800

_

Volgens de legende staat de tegenwoordige St. Paulus-kerk op de plaats van een germaanse plaats van godsverering. de Heilige Liudger zou op een van zijn zendingsreizen hier een godshuis opgericht hebben. Dit krijgt de patroonsaanduiding: "De Bekering van Paulus", iets wat in het bisdom alleen bij de DOM in Münster het geval is.

1068

_

In dit jaar is het bestaan van een kerk in een oorkonde vastgelegd.

ca. 1150

_

De romaanse toren van de kerk stamt in zijn wezenlijke delen uit deze tijd.

Het doopvont uit de 13. eeuw.

13. Jh.

_

De kerk krijgt het doopvont dat ook tegenwoordig nog wordt gebruikt.

Het kruis voor processies uit de 1. helft van de 14. eeuw.

1443

_

Wegens de buitengewone grootte van de parochie St. Paulus wordt in het dorp Holsterhausen de zelfstandige parochie St. Antonius gesticht.

Afbeelding van Paulus van rond 1500.

1468

_

Er wordt een a-klok opgehangen in de kerktoren, 5 jaar later gevolgd door een h-klok.

1641

_

Ondanks de algemene noodtoestand wegens de aflopende dertigjarige oorlog voegt de gemeente een g-klok toe aan de beide andere.

Lodewijk VIX begint met de aanleg van zijn pronkkasteel Versailles.

De Pietà.

_

1662

_

Nadat het nieuwe hoogaltaar klaar was in 1661, werden een orgel en een preekstoel aangeschaft.

1895

_

Het eeuwenoude lange huis werd afgebroken en vervangen door een groter driedelig middendeel, de toren en het koordeel blijven behouden. Bovendien wordt een nieuw hoogaltaar en voor de zijbeuken een Josef-en-Maria-altaar opgericht.

1916

_

Het ontstaan van mijnbouwerskolonies leidt tot het stichten van de rektoraatsgemeente St. Marien en vier jaar later de rektoraatsgemeente S.Josef.

De conventie van Genève over het gebruik van chemische en biologische wapens treedt in kracht.

_

1925

_

De aanleg van een nieuwe verbindingsweg kost een deel van de heuvel waar de kerk op staat en maakt een steunmuur en een trap noodzakelijk.

Het zicht op het altaar in het koor vanaf het orgel.

1975

_

In het kader van een grondige restauratie krijgen de kerk en de toegangswegen de tegenwoordige toestand.

2015

_

Talrijke renovaties in de voorgaande jaren hebben geleid tot een nieuwe barrièrevrije ingang met behulp van een lift.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 24 Januari 2016

Adresse - Dorpstraat 4, voor de kerk.

Geodaten - 51°40'23.14 7°01'16.37Plechtige onthulling op 24 januari 2016.

De gemeenteleden en de gasten die de geschiedeniszuil bij de St.Paulus-kerk in het dorp Hervest zochten, kwamen in de pastorie samen. Het was te koud voor de konstruktielijm dus kon de zuil niet voor de kerk opgericht worden, gaf burgemeester Tobias Stockhof als verklaring.

De inwijding in de pastorie.

Voor het uitharden had de konstruktielijm 24 uur een temperatuur boven de 5° Celsius nodig gehad. Daarom werd de 41. geschiedeniszuil van de stad eerst maar in de pastorie onthuld.

"Ik vind het belangrijk de lokale geschiedenis te integreren in het onderwijs. We moeten de leerlingen hun
eigen geschiedenis bijbrengen, zodat ze zich later dan open kunnen stellen voor de grote wereld", zo sprak
Dr. Josef Ulfkotte.