[Radtour Süd1]

De geschiedenis van Dorsten - Station 33: De Feldmark.

Het is vrijwel onbekend maar in Dorsten reed vanaf 1921 een tram. Het eindpunt van de tram was het centrum van Recklinghausen, de beginhalte was aan de Vestische Allee ongeveer waar nu de grote kubus uit beton staat op de tegenwoordige Platz der Deutschen Einheit (plein van de eenheid van Duitsland).

Het ondertussen alweer 33. geschiedenisbord betreft de wijk Feldmark en staat direkt voor het restaurant Maas-Timpert aan de Bochumer Strasse.

Als een "fraai teken van samenhangen" tussen kerk, instellingen en verenigingen prees de burgemeester dit en alle andere borden in de stad. Temeer daar deze op het nieuwe bord een belangrijke rol vervullen. Deze gaat helemaal niet zover terug in de geschiedenis van de stad als de andere borden: het jaar 1892 en de glasfbriek Dorsten geven het begin aan.

De werkgroep voor geschiedenis onder leiding van Dr. Josef Ulfkotte deed werderom onderzoek en sprak bijvoorbeeld met Franz Maas-Timpert en Ludwig Klapheck die veel wetenswaardigs en verschillende details konden vertellen over de sportterreinen in de wijk.

Ulfkotte schilderde het probleem: "wat moeten we allemaal vermelden? Het past lang niet alles op het bord". Dus hebben de ontwerper en de redakteur de belangrijkste gegevens en feiten verzameld, waarvan misschien ook menig Feldmarker zich niet meer bewust is, vermoedde Lütkenhorst in zijn korte groet. "Veel is in de vergetelheid geraakt".

"Het was belangrijk een historisch overzicht van de Feldmark te maken".

Bron: WAZ-Dorsten, 25.01.2010, Andreas Rentel.1892

_

De "Glas- en spiegelfabriek NV", sedert 1914 "Dorstener Glasfabriek NV" begint het werk.

Richtfest bij de bouw van de nieuwe gasfabriek (feest als het dak erop zit).

1900

_

De gasfabriek die in 1865 aan de Katharinenstrasse werd opgericht wordt vervangen door nieuwbouw in het Lindenveld.

1909

_

Aan de Bochumer strasse wordt de koninklijke pedagogische academie geopend.

Na enige opstanden treedt in China de Mandsjoe-dynastie af.

_

1911

_

De protestante volksuniversiteit ( later Hindenburgschool, daarna Maarten-Luther-school) begint het onderwijs. De tegenwoordige Johannesschool aan de Marler strasse bestaat sederet 1958.

Opening tramverbinding Dorsten/Recklinghausen.

1921

_

Met de opening van het deeltrajekt naar Marl bestaat er een direkte tramverbinding van Dorsten naar Recklinghausen.

De gebroeders Renzing en H.W. Brune gebruiken de oude Barloer molen, die in 1838 werd omgebouwd tot papierfabriek, als fabriek voor ijzerdraad.

1928

_

De in het jaar daarvoor opgerichte "algemene burgerschutterijvereniging Feldmark I en II" viert zijn eerste schuttersfeest. In 1972 opent de vereniging de schietbaan.

Met de onvoorwaardelijke overgave van Japan (2.9) is de 2. wreldoorlog beeindigd.

_

1945

_

De zaal Maas-Timpert, waarin tijdens de 2. wereldoorlog franse krijgsgevangenen ondergebracht waren, dient in de daarop volgende jaren als noodkerk. In 1960 wijdt wijbisschop Baaken de nieuwe St. Johanneskerk in. In de zomer van 2009 gaan de zuidelijke parochiegemeenten samen in de nieuwe overkoepelende gemeente St. Agatha.

Uitzicht op het vliegveld voor zweefvliegtuigen.

1959

_

Na een voorbereiding van drie jaar door de leden van de vliegsportvereniging Dorsten kan het vliegveld in bedrijf worden genomen.

In de BRD wordt de minimum leeftijd waarop men mag stemmen verlaagd van 21 naar 18.

_

ab 1970

_

In het gebied "In der Miere" en in "Stadtsfeld" worden gebieden voor de nieuwbouw van woningen aangewezen, dit heeft een duidelijke stijging van het aantal inwoners in de volgende tientallen jaren tot gevolg.

1998

_

De gemeenteraad besluit de stichting van het gemeenschappelijke industriegebiet Dorsten/Marl dat met openbare middelen van het land (NRW) wordt ontsloten en sedert 2004 in gebruik wordt genomen.

De Vestische Allee.

2009

_

Aan de Feldhausener Strasse ontsluit de stad een nieuw gebied voor de bouw van huizen.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 24 Januari 2010.

Adresse - De Bochumer strasse 162.

Geodaten - 51.648861, 6.982838Plechtige onthulling op 24 januari 2010.

De werkgroep voor geschiedenis onderzocht onder leiding van Dr. Josef Ulfkotte weer als vanouds. De leerlingen keken na in het stadsarchief van Dorsten en de streekkalender en spraken met burgers die zich de jongste geschiedenis nog goed konden herinneren.

De scholieren van de werkgroep voor geschiedenis.

Op zaterdag werd de glazen plaat op een prominente plaats door burgemeester Lütkenhorst voorgesteld en onthuld.

De burgemeester met de leerlingen.

Het tamboerkorps Dorsten-Hardt speelde de openingsserenade. De kleine Cedric bewees dat hij een goede tamboermajoor zal worden.

Het tamboerkorps met Cedric als tamboermajoor.

"Er werd heftig over gediscuteerd op welke plek het moet staan", beschreven Ann-Cathrine Zimzik en Tanja Dahmen de voorbereiding van het bord.

Ann-Cathrin Zimzik en Tanja Dahmen.

Zo komt de lezer van het nieuwe geschiedenisbord er achter dat de protestante volksschool het onderwijs in 1911 is begonnen. In 1945, na de oorlog, deed de zaal van Maas-Timpert als overgang voor een tijd dienst als noodkerk, daarvoor waren er franse krijgsgevangenen ondergebracht. Vanaf 1959 was er veel te doen door de aktiviteit van vliegsportvereniging op het zweefvligveld.

De eerste belangstellende lezers.