De geschiedenis van Dorsten - Station 26: De Schutterij

In 1487 wordt voor het eerst een schuttersvereniging van de stad vermeld in de boeken. Hoe lang er werkelijk al schutters waren blijkt hier niet uit. Een feit is dat er rond 1500 al drie verenigingen waren, namelijk de gilden der Georgs-, Jodocus- en Nikolausschützen bestonden.De laatstgenoemden verzorgden voornamelijk de feesten, de andere hadden de waakdiensten en zorgden voor orde in de stad. Met die opgave hielpen de schutters in 1578 dan ook de boeren in Kirchhellen toen boeven hun velden plunderden en hun vee stalen. Uit dankbaarheid kregen de schutters alle zeven jaren een heel schaap.

1804 Was waarschijnlijk het donkerste jaar voor de schutters in Dorsten want de hertog van Arenberg beval de schuttersverenigingen op te heffen en hij verbood het vogelschieten. Pas 22 jaar later reorganiseerden zich de schutters onder burgemeester Luck en vond er weer een schuttersfeest plaats onder het motto: "Rust, Eendracht en Orde".

Ook onder de NS-diktatuur waren het harde tijden voor de schutters. Om niet te worden ogeheven moesten de schuttersverenigingen zich meer bezig houden met de schietsport. Schuttersfeesten werden verboden en pas in 1949 werd weer een schuttersfeest gevierd. In 1976 ontstond de werkgroep der schutters waarin leden uit alle 13 verenigingen aan projekten werken en in het kader waarvan ook in 1976 de eerste schutterskoning van de stad (de schutterskeizer) gekozen werd.1487

_

In de rekening van 1488 van de rentmeester voor Dorsten is als uitgave voor de schutters van de stad vermerkt: "Item do se oren Papegoyen schotten gegeven 4 mark"

Wapen van de schutters in Dorsten, begin van de 16' eeuw.

um 1500

_

Naast de stadsschutters bestaan er in Dorsten de gilden van de Georgs-, Jodocus- en Nikolausschutters. Terwijl de eersten zich vooral met de feesten bezig houden, verzorgen de stadsschutters ook de bewaking en de handhaving van de orde.

In Engeland wordt Maria Stuart geexecuteerd.

_

1587

_

De schutters uit Dorsten snellen de boeren in Kirchhellen te hulp en verdrijven de plunderende bendes van de afvallige aartsbisschop van Keulen Gebhard II. Als dank voor de hulp van deze buren beloven de inwoners van Kirchhellen alle zeven jaar een schaap te schenken aan de schutters van Dorsten ter gelegenheid van het vogelschieten.

1609

_

Om het verloop van de schuttersfeesten in de "Herrlichkeit Lembeck" na de oorlogsgebeurtenissen in het verleden opnieuw te regelen, maakt Matthias von Westerholt, de Heer van Lembeck, een "schutters-reglement".

1804

_

De hertog von Arenberg beslist tot de opheffing van de schuttersverenigingen van Dorsten en verbiedt het "feestelijke vogelschieten" door de burgers.

Ohm ontdekt de naar hem genoemde wet(U=IxR).

De

_

1826

_

Burgemeester Luck reorganiseert de Dorstener schutters en verordoneert de voorbereiding van een schuttersfeest onder het motto: Rust, "Eendracht en Orde", dat in dit jaar door de stad wordt betaald.

Officieren met vaandels.

ab 1933

_

De schuttersverenigingen moeten zich bij de NS-organisaties aansluiten om hun schuttersfeest te vieren zoals ze het gewend zijn en om opheffing te voorkomen. Om op het "ergste geval" voorbereid te zijn verplichten de nationaalsocialisten de verenigingen vooral het schieten te stimuleren. Zo onstaat de schietgroep van de "Algemene burgerschuttersvereniging Holsterhausen".

1949

_

Onder grote belangstelling van de bevolking vieren meerdere verenigingen hun eerste schuttersfeest na het einde van de 2. wereldoorlog.

De bondsrepubliek tredt toe tot de Raad voor Europa

_

1951

_

De schietsportgroepen binnen de schuttersverenigingen in de gemeente Dorsten verenigen zich in het "Gemeentelijke verband voor lichamelijke oefening Hervest-Dorsten e.V".

De schutterskoning.

1976

_

Om de gemeenschappelijke interessen te coordineren ontstaat na het nieuwe gemeentelijke reglement, de werkgroep van de 13 schuttersverenigingen die er in de stad zijn. In het kader van het 725 jaar bestaan van de stad kiezen de schutterskoningen van de verenigingen op het gebied "Maria Lindenhof" de stadskoning der schutters (de Schutterskeizer).

2001

_

Naar aanleiding van het 750 jarig bestaan van Dorsten vindt de "Westfaalse dag van de schutterij" hier plaats.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 30 September 2006

Adresse - Het erengedenkteken aan de Westwall

Geodaten - 51°39'34.73 6°57'45.3De onthulling op 30 september 2006

"Wanneer staat men als burgemeester ooit eens naast een koning?", vroeg zich burgemeester Lütkenhorst af op zaterdagmiddag. Heel eenvoudig: bij de onthulling van het 26. geschiedenisbord dat samengesteld werd ter ere van de schutterij in Dorsten.

Het geschiedenisbord voor het erengedenkmonument.

Burgemeester Lambert Lütkenhorst en Paul Schürmann van de werkgroep der schuttersverenigingen onthulden aan de Westwall het 26. geschiedenisbord van de stad. Het is gewijd aan de schutterij.

Na de onthulling.

De burgemeester bedankte in zijn toespraak de verenigingen voor hun engagement en meende: "Juist in de tegenwoordige tijd waarin idioten in deze stad vernielingen aanrichten en brand stichten is het belangrijk dat er mensen zijn die belang hechten aan bepaalde waarden".

Dat moet niet betekenen dat de schutters een soort hulppolitie vormen, zij zijn te zien als morele voorbeelden. "We kijken niet weg. we letten erop, want het is onze stad", volgens de burgemeeste aan het slot van zijn toespraak (Dorstener Krant van 02.10.2006).