[Rundweg Religion]

De geschiedenis van Dorsten - Station 11: De protestante Johanneskerk - een gedenkteken op hervormingsdag.

Het luiden der klokken kondigde het aan: de bezoekers van de godsdienst in de protestante Johanneskerk komen op donderdagavond samen voor een glazen bord - en daarmee voor weer een station van de geschiedenis van Dorsten.

Op 31 oktober 1517 was Maarten Luther door de bekendmaking van zijn 95 stellingen verantwoordelijk voor het ontstaan van de protestante kerk. Niet alleen de Hervormingsdag, ook de inwijding van de nieuwe station der geschiedenis van Dorsten door burgemeester Lambert Lütkenhorst, was aanleiding tot een terugblik op de geschiedenis. "Sedert meer dan honderd jaar heeft deze kerk een grote betekenis voor de gemeente van onze stad". Derhalve moet op deze belangrijke datum in de geschiedenis een monument voor de kerk opgericht worden.

De bijna 150 jaar oude geschiedenis van de kerk werd door scholieren van de werkgroep voor geschiedenis van het gymnasium Petrinum samengesteld. In een beperkt overzicht zijn de belangrijkste gegevens gepresenteerd. Het eerste voorbeeld is 1854 toen een schuur bij een restaurant, voor 200 mensen tot kerk werd. Reeds in 1871 werd de eerste volle aanstelling van een dominee door Münster toegestaan. De eerste godsdienst na de oorlog vond plaats in 1947. In het kader van de renovering werden het altaar, de preekstoel en het doopvont ontworpen door Zuster Paula, een non uit de orde der Ursulinen!

"Wie de huidige tijd en de toekomst wil vorm geven moet het verleden kennen", zo vatte dominee Henning Briesemeister(voorzeitter van de kerkeraad) de bedoeling van de station samen. Hij betreurde het een fles sekt voor de "doop" te hebben vergeten. Het hoofd van het Petrinum, Wolfgang Gorniak, meende daartoe: "alstublieft niet, alstublieft niet". Dus werden met kleine snacks en drankjes in het gemeentehuis de Hervormingsdag en de geinspireerde christenen die de stichting van de Johanneskerk initieerden, herdacht. ( Dorstener Zeitung 02.11.2002)In het jaar 1854

1854

_

De eerste protestante godsdienst in Dorsten vindt plaats in de rechtszaal van het kantongerecht. De 200 leden van de kerkelijke gemeente kopen de herberg: "Zur Stad Köln", (op de hoek van de Recklinghauser Strasse en de Suitbertusstrasse) en veranderen de schuur in een kerk.

1873

_

De kerkelijke gemeente krijgt een dominee met volle aanstelling. Dorsten behoort voortaan tot het nieuwe kerkdistrikt Münster.

1888

_

De naast de kerk gebouwde protestante basisschool met twee klasruimten, wordt geopend.

Emil von Behring ontwikkelt een serum tegen difterie en tetanus.

In het jaar 1904

_

1890

_

Ter gelegenheid van de inwijding van de Johanneskerk schenkt de Gustav-Adolf-vereniging uit Iserlohn een klok uit 1456 aan de kerkelijke gemeente.

1923

_

Tijdens de gevechten om het Roergebied bezetten Belgische soldaten het huis
van de kerkelijke gemeente.

Pastoor Martin Niemöller, de stichter van het noodverband voor pastoors en van de belijdende kerkgemeente, wordt geinterneerd in het KZ Sachsenhausen.

_

1938

_

De voorzitter van de kerkelijke synode, Koch, roept de dominees in Westfalen op niet te verschijnen bij de eedsaflegging op Hitler.

1945

_

Tegen het einde van de tweede wereldoorlog wordt de kerk haast volledig verwoest en kan niet meer gebruikt worden voor godsdiensten.

1947

_

Na afloop van de herstelwerzaamheden wordt door de kerkelijke gemeente de eerste godsdienst na de oorlog in hun eigen kerk gehouden.

1954

_

De kerkelijke gemeente bestaat 100 jaar. Tijdens de plechtigheid wordt het nieuwe orgel, gebouwd door de firma Breil uit Dorsten, ingewijd.

In de jaren 60

1961

_

De kerkelijke gemeente wordt deel van het kerkelijke distrikt Gladbeck-Bottrop.

1973

_

Ter gelegenheid van de restauratie van de kerk ontwerpt zuster Paula (Tisa von der Schulenburg), een non uit de orde der Ursulinen, het altaar, de preekstoel en het doopvont.

Na een oorlogstoestand van 30 jaar sluiten Israel en Egypte een vredesverdrag.

_

1979

_

Met de nieuwe torenspits krijgt de kerk zijn oorspronkelijke vorm terug.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 31 oktober 2002

Adresse - De protestante Johanneskerk aan de Südwall.

Geodaten - 51°39'36.7 6°58'05.1Plechtige overdracht op 31.10.2002.

De dominees Lutterbeck en Briesemeister naast burgemeester Lütkenhorst bij de inwijding op de plechtigheid ter gelegenheid van de hervormingsdag 2002.

Der Turm

Het totale beeld van de kerk.

De kerk met het nieuwe gebouw voor de gemeente van de Johanneskerk.