[Radtour Nord2]

De geschiedenis van Dorsten - Station 16: De Stad Dorsten.

Dorsten is een middelgrote stad aan de rand van het Ruhrgebied. de ongeveer 76.000 inwoners leven in elf wijken ieder met een struktuur die kan passen bij een stad of bij een dorp. Van de ligging aan de rand van het Ruhrgebied profiteren zowel het nabij gelegen bevolkingsrijke gebied als ook de burgers van Dorsten. Korte wegen en optimale verbindingen voor verkeer met de stedencentra, kultuur- en sportinstellingen zijn gunstig voor de burgers en de gasten van Dorsten.

Daarbuiten bestaat de gemeente Dorsten voor 80 procent uit bos en landbouwgrond, Daarmee is de stad aantrekkelijk als makkelijk te bereiken oord om te ontspannen voor de bewoners van het Ruhrgebied.

Oktober 2003 voor het "nieuwe" raadhuis aan de Halterner Strasse: Burgemeester Lütkrnhorst onthuld de door het bank, de Sparkasse Vest, gesponserde bord met gegevens uit 1111 jaar, 890-2001, geschiedenis van Dorsten.Arnulf von Kärnten. de koning van het Oostfrankenrijk, strijdt tegen de Noormannen en Slavische stammen in Mähren.

_

890

_

In de oudste annalen van het klooster Werden worden de landbouwnederzettingen "Durstina"( een groep boerderijen ten noorden van de Lippe) en "Durstinon" (een boerderij ten zuiden van de Lippe) genoemd. Op de plaats van de boerderij "Durstinon" onstaat in de 12. eeuw het kerkdorp Dorsten ("Villa Dursten").

Het zegel van de stad uit de 13. eeuw.

1251

_

Op 1 juni verleent de landsvorst, de aartsbisschop van Keulen Konrad von Hochstaden, stadsrechten aan het kerkdorp Dorsten. Dit betekent dat de plaats verdedigingswerken, een stadsmuur, mag bouwen, markten mag organiseren, zelf de rechtspraak naar Dortmunder stadsrecht mag organiseren en zelf de burgerlijke stand voeren.

De Nederlanden roepen de republiek uit.

_

1588

_

De aartsbisschop van Keulen, die protestant geworden is, wil de Lippestad in zijn macht brengen. De
vrouwen van Dorsten verhinderen door hun vastberaden weerstand dat de stad wordt ingenomen.

Merian-gravure, 1641.

1633

_

Tijdens de 30-jarige oorlog verovert landgraaf Phlipp von Hessen de stad en bouwt deze om tot zijn versterkte hoofdstad in Westfalen. Acht jaar later overwint de veldmaarschalk des keizers Graf von Hatzfeld de Hessen en herovert Dorsten voor de aartsbisschop van Keulen.

1815

_

Na de val van Napoleon kent het "Weense Kongres" Dorsten toe aan Pruisen. De stad blijft 130 jaar binnen dit staatsverband. Eerst behoort Dorsten bij het district Essen, maar wordt in 1816 toegewezen aan het nieuw gevormde district Recklinghausen.

1923

_

In het kader van de bezetting van het Ruhrgebied trekken belgische troepen Dorsten in. Wegens de daar aanwezige mijnen en station brengen deze troepen ook delen van Hervest en Holsterhausen onder de militaire uitzonderingstoestand. Bij de brug over de Lippe wordt door de Belgen streng gecontroleerd.

1929

_

De burgerlijke besturen van Altschermbeck en Lembeck worden opgeheven en toegevoegd aan het nieuw gevormde bestuur van Hervest-Dorsten. Tot dit bestuur behoren de gemeenten Altschermbeck, Erle, Hervest, Holsterhausen, Lembeck, Rhade en Wulfen. Na de samenvoeging met de wijk Gahlen-Hardt heeft de stad ongeveer 10.000 inwoners.

Japan verovert grote delen van China.

_

1937

_

Om de kosten voor het bestuur te verminderen wordt door de regeringspresident de stad Dorsten ingedeeld bij het bestuur van Hervest-Dorsten.

Oud-Dorsten: Drubbel, verwoest in 1945.

1943

_

Het gebied van de stad wordt om economische, kulturele, verkeerstechnische en stedenbouwkundige redenen uitgebreid met de gemeenten Hervest en Holsterhausen. Hierdoor loopt het aantal inwoners van Dorsten op naar ongeveer 28.000.

Op 26 juni nemen 51 staten de Charta van de Verenigede Naties aan.

Het einde van de oorlog in 1945.

_

1945

_

Op 9 en 22 maart wordt het centrum door bombardementen der geallieerden voor 80% verwoest. Meer dan 300 mensen komen daarbij om het leven.

Het oude raadhuis.

1975

_

Door de nieuwe indeling van de gemeenten vormen de stad en de tot dan toe zelfstandige gemeenten Altendorf-Ulfkotte, Lembeck, Rhade en Wulfen evenals de in het westen gelegene wijken Hardt en Östrich, de plattelandsgemeenschap Emmelkamp en delen van de boerengemeenschap Ekel de nieuwe stad Dorsten.

2001

_

De Stad viert het 750-jarig bestaan.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 1 Oktober 2003.

Adresse - Het raadhuis, de hoofdingang.

Geodaten - 51°40'12 6°58'08.13Plechtige overdracht op 1 oktober 2003.

De burgemeester en de direkteur van de sparkasse samen met leeraren van de werkgroep voor geschiedenis en vertegenwoordigers van de LC Dorsten-Hanse..