[Rundweg Religion]

Dorstener Geschichte Station 1: Franziskanerkloster

De broeders zijn weliswaar allemaal niet meer aktief in hun beroepen, maar zij zijn geenszins inaktief. Veel spirituele en andere verplichtingen vergen hun volle inzet ondanks hun hoge leeftijd. Slechts de belangrijkste verplichtingen worden hier genoemd: - in de kloosterkerk worden de door de weekse diensten om 10:00 uur gehouden en de zondags- en feestdagsdiensten om 08:30 uur

- elke dag door de week na de dienst om 10:00 uur tot 12:00 uur is er biechtgelegehheid in de kerk
- de doordeweekse diensten en de vooravonddienst in het ziekenhuis
- de vooravonddienst in het bejaardentehuis St. Anna
- de regelmatige sprituele lezingen voor de ordezusters in de nabije en verdere omgeving van Dorsten
- bovendien vervangen zij de priesters in veel parochies en nemen zij speciale diensten in het dekanaat Dorsten en daarbuiten over

De franziskanen voelen zich met de stad Dorsten en zijn inwoners verbonden en dat is wederzijds.Jahr

_

Als Franciscaanse zusters worden verschillende religieuze gemeenschappen en congregaties voor vrouwen
aangeduid die voortkomen uit leden van de Derde Orde van Sint-Franciscus. Ze worden ook wel Tertiaren of
"gereguleerde derde orde" genoemd. De meerderheid van de Franciscaanse zusters leeft volgens het
actieve leven met een apostolaat op het gebied van zorg voor behoeftigen, zwakken, zieken en ouderen,
evenals in onderwijs en de verkondiging van het Evangelie.

De 19e eeuw kende een sterke groei van nieuwe sociale en liefdadige vrouwencommunities na het einde van
de Kulturkampf, die zich vaak aangetrokken voelden tot de idealen van Sint-Franciscus en hun regels
baseerden op de Regel van de Derde Orde van Franciscus. Voor het eerst ontstond hier een nieuw type
religieuze zuster: waar religieuze zusters voorheen voornamelijk een contemplatief leven leidden binnen de
muren van hun afgesloten kloosters, gingen de nieuwe religieuze vrouwen de wereld in om het lijden en de
behoeften van mensen te verlichten door middel van maatschappelijke betrokkenheid

Bartholemeus Diaz omzeilt de Kaap der Goede Hoop

_

1488

_

Nadat Paus Innocentius VIII zijn toestemming gegeven heeft, stemt de aartsbisschop van Keulen Herman IV in met het voornemen dat de franziskanen- observanten: "in Dorsten een nieuw klooster te stichten, daaraan een kapel toe te voegen om deze later tot een kerk uit te bouwen".

Spanje en Portugal delen de

_

1493

_

Het nieuwe klooster is zo ver afgebouwd dat er veertien priesters, vier broeders, een diakon en een subdiakon in kunnen wonen. In de volgende jaren wordt de kerk gebouwd.

Galileo Galilei wordt gedwongen zijn wetenschappelijke inzichten te herroepen

_

1633

_

Na de bezetting van de stad door de Hessen moeten de franziskanen Dorsten verlaten. Het klooster wordt voor het bewaren van oorlogsmateriaal en voorraden gebruikt.

Het schoolgebouw van het Gymnasium Petrinum in het jaar 1642

1642

_

Nadat de troepen van de Keizer in 1641 de stad voor de artsbischop van Keulen heroverd hebben keren de franziskanen terug in hun klooster. Samen met de stad Dorsten stichten zij het Gymnasium Petrinum.

In het Heilige Roomse Rijk van Duitse natie worden de geestelijke vorstendommen opgeheft en veel kloosters opgelost.

_

1803

_

Het klooster in Dorsten blijft bestaan, maar het mag tot 1843 geen novices meer opnemen.

Zware geschillen tussen Bismarck en de katholieke kerk (De Kulturkampf)

_

1875

_

Het klooster wordt gesloten. De toenmalige provinciaal Pater Gregor Janknecht uit Kirchhellen sticht twee ordensprovincies in de VS en vanaf 1891 twee in Brasilië.

1887

_

De orde hervat zijn activiteiten.

1902/ 1903

_

Het klooster waarin tot het einde van de Tweede Wereldoorlog de hogeschool van de orde (theologie en philosopie) is gehuisvest, wordt nieuw gebouwd.

De Verenigde Naties (Uno) zijn opgericht

Het klooster voor de vernieling

_

1945

_

De kerk en het klooster worden door de luchtaanval van de geallieerde troepen volledig vernield.

De arts Albert Schweitzer ontvangt de Nobelprijs voor vrede

De kerk van de franziskanen in 1952

_

1952

_

De nieuwe franziskanenkerk, gebouwd met ondersteuning van de bevolking,
wordt geconsecreerd.

In de volgende jaren neemt het aantal franziskanen steeds meer af en het kerkgebouw vertoont talrijke gebreken zodat het klooster en de kerk op kleinere schaal nieuw gebouwd worden.

De vervolgconferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa vindt plaats

_

1977/ 1978

_

Cocsecratie van het nieuw gebouwde klooster en kerk.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 18 augustus 2001

Adresse - De Franziskanerkerk in de Lippestrasse.

Geodaten - 51°39'40.0 6°57'48.2De start was op 18 augustus 2001

Burgemeester Lütkenhorst waardeert het initiatief van de club het eerste van de meer dan 30 geplande geschiedenisborden op deze plaats op te richten.

Nach der Einweihung der Geschichtsstation Franziskanerkloster sind sie mit ihren Schülerinnen und Schülern Gäste der Franziskaner.

Je mag de sociaal-caritatieve dienst niet vergeten. Op alle werkdagen krijgen 10 tot 15 arme en dakloze mensen van 8:30 tot 9:30 uur aan de kloosterdeur iets te eten.

Bovendien vragen niet weinigen op andere tijden van de dag om hulp en odersteuning. Voor beide acties worden wij door de bakkerij Imping met brood en regelmatige geld-donaties van de LC Dorsten-Hanse en door vele anderen die bij gelegenheid een donatie voor dit doel aan de klossterdeur aufgeven - waarvoor wij heel dankbaar zijn.

Daar zijn wij ook op aangewezen want wij franziskanen die in Dorsten leven, zijn niet meer aktief in onze beroepen bezig en dus als paters geen vaste inkomsten. Maar wij hebben allemaal een leven lang voor de orde gewerkt die nou wij oud zijn onze verzekering is.

Met uitzondering van twee kortstondige dwangmatige onderbrekingen in de Dertigjarige Oorlog en in de Kultuurstrijd zijn de franziskanen sind 1488 in Dorsten en weliswaar op de zelfde plaats waar ook nu nog het klooster en de kerk staan.